॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-12: The Six Levels of Faith; Savikalp and Nirvikalp Faith

Mahima

Samvat 1919 (1862 CE). Gunātitānand Swāmi stayed for two days in Kālasari. Mādhavcharandās Swāmi read Vachanāmrut Loyā 12 aloud. On hearing this, Swāmishri said, “There is no choice but to develop the understanding expressed in this Vachanāmrut.”

Aksharbrahma Shri Gunātitānand Swāmi (En): 2/133]

સં. ૧૯૧૯, કાળસરી ગામમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બે દિવસ રોકાયા. માધવચરણદાસજીએ લોયા ૧૨મું વચનામૃત વાંચ્યું. તે સાંભળી સ્વામીશ્રીએ કહ્યું, “આ વચનામૃતમાં કહ્યું છે તેમ સમજે જ છૂટકો છે.”

[અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ૨/૧૧૯]

One person asked Swāmi, “Throughout the Vachanāmrut, in some places the strength of refuge in God is described, in some places that of dharma, in some places that of vairāgya, in some places that of ātmā-realization; and also in some places that of ātmā-realization has been disqualified. In this way, many spiritual means have been described. Of these, please name one in which all these are included and by which ultimate moksha is attained.” So Swāmi said, “If one has upāsanā and uttam nirvikalp nishchay (the highest level of conviction), then all spiritual means will be incorporated.”

[Swāmini Vāto: 6/291]

એક જણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું જે, “વચનામૃતમાં ક્યાંક આશરાનું બળ કહ્યું છે, ક્યાંક ધર્મનું, ક્યાંક વૈરાગ્યનું, ક્યાંક આત્મનિષ્ઠાનું ને ક્યાંક પાછી તે આત્મનિષ્ઠા ઉડાડી નાંખી છે. એવાં કંઈક ઠેકાણે અનંત સાધન કહ્યાં છે; તેમાં એકને વિષે સર્વે આવી જાય ને ઉત્તમ મોક્ષ થાય એવું એક કહો.” એટલે સ્વામી કહે જે, “ઉપાસના હોય ને ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય હોય તો બધાં આવે.”

[સ્વામીની વાતો: ૬/૨૯૧]

Yogiji Mahārāj said, “What is sol ānī (100% - 16 ānā makes one full rupee) Satsang? It is the perfection of Vachanāmrut Loyā 12.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/560]

યોગીજી મહારાજ કહે, “સોળ આની સત્સંગ શું? લોયા ૧૨ વચનામૃત સિદ્ધ કરે (તે).”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૨/૫૬૦]

Yogiji Mahārāj said, “If one develops uttam nirvikalp nishchay (the highest level of conviction) as per Vachanāmrut Loyā 12, then one’s Satsang has been perfected.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/565]

યોગીજી મહારાજ કહે, “લોયા ૧૨ પ્રમાણે છેલ્લો ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય થાય ત્યારે સત્સંગ જેવો છે તેવો થયો જાણવો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૨/૫૬૫]

Yogiji Mahārāj said, “One possessing the highest level of ‘nirvikalp faith’ realizes that countless millions of brahmānds, each encircled by the eight barriers, appear like mere atoms before Akshar. Such is the greatness of Akshar, the abode of Purushottam Nārāyan. One who worships Purushottam realizing oneself to be aksharrup can be said to possess the highest level of ‘nirvikalp faith’. Such has been described in Vachanāmrut Loyā 12. If that is perfected, then there is nothing left to achieve. This talk is so that one can become such a devotee. We want all to become as such. We want to give the degree of aksharrup to all.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/641]

યોગીજી મહારાજ કહે, “અષ્ટાવરણે સહીત કોટાનકોટી બ્રહ્માંડ જેનાં રોમરોમ પ્રત્યે ઊડતા ફરે છે, એવું પુરુષોત્તમ નારાયણનું ધામરૂપ જે અક્ષર, તે રૂપે પોતે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમ નારાયણનું ભજન કરે, તેને ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો ભગવદ્‌ભક્ત જાણવો. એમ લોયાના ૧૨ના વચનામૃતમાં કહ્યું છે. તે સિદ્ધ થાય તો બેડો પાર. આવો ભક્ત થાય તેની બધી વાત છે. તેવા સૌને બનાવવા છે. અક્ષરરૂપની ડીગ્રી આપવી છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૬૪૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase