Gujarati English Hari     Help

વિવિધ પ્રાર્થના

સ્વીકારી લ્યો સ્વીકારી લ્યો, વંદન આજ અમારાં,
અમે બાળક છીએ તરામાં, સ્વામી બાળક છીએ તમારાં... ꠶ટેક
 નથી અમારી પાસ હો ભગવન, ભાત ભાતનાં ફૂલો;
 પણ ઉરની બગીઓમાં ખીલ્યાં છે, ભક્તિભાવનાં ફૂલો;
એ ફૂલોને માની લેજો, કુમળાં હૃદય અમારાં... અમે꠶ ૧
 ભોળા થઈને કરીએ અમે તો, ભાત ભાતની ભૂલો;
 પણ તુજને ન ભૂલીએ હરદમ, અમો ચડાવીએ ફૂલો;
એ ફૂલોમાં મૂકીએ અમે તો, હરદમ પ્રાણ અમારા... અમે꠶ ૨

અમે સૌ સ્વામીના બાળક, મરીશું સ્વામીને માટે;
અમે સૌ શ્રીજીતણા યુવક, લડીશું શ્રીજીને માટે... ꠶ટેક
નથી ડરતા નથી કરતા, અમારા જાનની પરવા;
અમારે ડર નથી કોઈનો, અમે જન્મ્યા છીએ મરવા... અમે꠶ ૧
અમે આ યજ્ઞ આરંભ્યો, બલિદાનો અમે દઈશું;
અમારા અક્ષરપુરુષોત્તમ, ગુણાતીત જ્ઞાનને ગાઈશું... અમે꠶ ૨
અમે સૌ શ્રીજી તણાં પુત્રો, અક્ષરે વાસ અમારો છે;
સ્વધર્મી ભસ્મ ચોળી તો, અમારે ક્ષોભ શાનો છે... અમે꠶ ૩
જુઓ સૌ મોતીના સ્વામી, ન રાખી કાંઈ તે ખામી;
પ્રગટ પુરુષોત્તમ પામી, મળ્યા ગુણાતીત સ્વામી.. અમે꠶ ૪

અહોનિશ દર્શન દેજો રે, મૂર્તિ ચૈતન્યમાં રહેજો... ꠶ટેક
અક્ષરપુરુષોત્તમ પ્રભુ નામ તમારું,
 સતથી ચિત્તમાં સંભારું રે... મૂર્તિ꠶ ૧
જતન કરીને મારા હૃદિયામાં રાખું,
 હેતે હું હરિરસ ચાખું રે... મૂર્તિ꠶ ૨
હરિવર હૈડેથી પળ ન વિસારું,
 ટાળ્યું અંતરનું અંધારું રે... મૂર્તિ꠶ ૩
શ્રીહરિએ લીધું મારા ચિત્તડાને ચોરી,
 છો મારી જીવનદોરી રે... મૂર્તિ꠶ ૪
પૂરણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો યોગી,
 છો ભારે બ્રહ્મરસના ભોગી રે... મૂર્તિ꠶ ૫
તેજ તમારું ત્રિલોકથી ન્યારું,
 પૂરણ લાગે છે મુને પ્યારું રે... મૂર્તિ꠶ ૬
આ રે સ્વામીને મારા હૃદિયામાં રાખું,
 દુનિયાનાં દુઃખ વારી નાખું રે... મૂર્તિ꠶ ૭
જગદીશાનંદ કહે નાથ તમારી,
 મૂર્તિમાં રહેજો વૃત્તિ મારી રે... મૂર્તિ꠶ ૮

 જય કરુણાકર પ્રગટ હરિવર, સ્વામિનારાયણ ભગવાન વંદું... ꠶ટેક
વિષ્ણુ વિરંચિ શિવ સનકાદિક, નિશદિન જેનું ધરતા ધ્યાન;
 એવા અક્ષરધામના ધામી... સ્વામિ꠶ ૧
શ્રુતિ સ્મૃતિ વિધવિધ રૂપે, નિરૂપણ કરીને કરતાં ગાન;
 એવા અક્ષરધામના ધામી... સ્વામિ꠶ ૨
ધર્મ-ભક્તિથી નરતનુ ધારી, પોતે પ્રગટ્યા કૃપાનિધાન;
 એવા અક્ષરધામના ધામી... સ્વામિ꠶ ૩

 તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે,
 બીજું મને આપશો મા;
હું તો એ જ માગું છું જોડી હાથ રે,
 બીજું મને આપશો મા... ꠶ટેક
આપો તમારા જનનો સંગ રે,
 મારા જીવમાં એ જ ઉમંગ રે... બીજું꠶ ૧
મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે,
 મને રાખો રસિયા તમ પાસ રે... બીજું꠶ ૨
એ જ અરજી દયાનિધિ દેવ રે,
 આપો ચરણકમલની સેવ રે... બીજું꠶ ૩
કરો ઇતર વાસના દૂર રે,
 રાખો પ્રેમાનંદને હજૂર રે... બીજું꠶ ૪

પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુના' કરીને માફ ꠶ટેક
પ્રણામ છે ધર્મતાતને રે, ભક્તિમાતાને પ્રણામ;
પ્રણામ છે જ્યેષ્ઠ ભ્રાતને, ઇચ્છારામને પ્રણામ હો... ગુન્હા꠶ ૧
પતિ મેલ્યા પિયુ તમ કારણે, મેલી કુળમરજાદ;
માત પિતા મૂક્યાં છે સ્વામી, એક તમારે કાજ હો... ગુન્હા꠶ ૨
ગરુડ તજીને પાળા પધાર્યા, ગજ સારુ મહારાજ;
એવી રીતે તમે આવો દયાળુ, કરવા અમારાં કાજ હો... ગુન્હા꠶ ૩
અમ જેવા તમને ઘણા, પણ તમો અમારે એક;
પ્રેમસખી વિનંતિ કરે છે, રાખો અમારી ટેક હો... ગુન્હા꠶ ૪

ભાવ ધરીને બોલો, જય જય અક્ષર પુરુષોત્તમ;
 જય જય અક્ષર પુરુષોત્તમ... જય જય ꠶ટેક
શાસ્ત્ર સકળનો સાર પરમ એ, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ;
 જય જય બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ... જય જય ꠶ ૧
મૂળ અક્ષર એ બ્રહ્મ અનાદિ, ગુણાતીતાનંદ;
 જય જય ગુણાતીતાનંદ... જય જય ꠶ ૨
પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ પરાત્પર, શ્રીહરિ સહજાનંદ;
 જય જય શ્રીહરિ સહજાનંદ... જય જય ꠶ ૩
ભગતજીને યજ્ઞપુરુષમાં, જ્ઞાનજીવનને પ્રમુખસ્વામીમાં;
 વિચરી રહ્યા ભગવંત... જય જય ꠶ ૪
સેવા-સમર્પણ ધર્મ ભક્તિને, સંપ સુહૃદભાવ ઐક્ય ધરીને;
 કરીએ શ્રીજીને પ્રસન્ન... જય જય ꠶ ૫
ભાવે નામ રટન કરવાથી, શાંતિ પામે મન;
 જય જય શાંતિ પામે મન... જય જય ꠶ ૬

ભૂલીશ હું જગતની માયા, ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને;
જીવન આધાર દીનબંધુ, ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને... ꠶ટેક
કદાપિ મહેલમાં સૂતો, રખડતો શહેર કે રસ્તે;
સુખી હઉં કે દુઃખી હઉં, પણ ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને... ꠶૧
બનું હું રંક કે રાજા, કદાપિ શેઠ દુનિયાનો;
અમીરી કે ફકીરીમાં, ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને... ꠶૨
જીવનના ધમપછાડામાં, અગર મૃત્યુ બિછાનામાં;
મરણના શ્વાસ લેતાં પણ, ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને... ꠶૩
દુઃખોના ડુંગરો તૂટે, કદી આખું જગત રૂઠે;
પરંતુ પ્રાણના ભોગે, ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને... ꠶૪
પૂર્યા મન મંદિરે સ્વામી, પછીથી ક્યાં જવાના છો?
દીવાનો દાસ રસિક કહે છે, ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને... ꠶૫

વંદન કરીએ પ્રભુ ભાવ ધરી, સ્વામિનારાયણ શ્રી સહજાનંદજી... ꠶ટેક
આપ પ્રભુ છો ધામના ધામી, બળવંતા બહુનામી હરિ... વંદન꠶ ૧
જીવ અનંતના મોક્ષને અર્થે, અનાદિ અક્ષર સાથ લઈ... વંદન꠶ ૨
પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે, પ્રગટ્યા માનવ દેહ ધરી... વંદન꠶ ૩
સ્વામી ગુણતીત અનાદિ અક્ષર, પુરુષોત્તમ સહજાનંદજી... વંદન꠶ ૪
યજ્ઞપુરુષમાં અખંડ રહીને, જ્ઞાનજીવનમાં અખંડ રહીને,
નારાયણસ્વરૂપમાં અખંડ રહીને, ઉપાસના શુદ્ધ પ્રગટ કરી... વંદન꠶ ૫
ભક્તિ એ જ અમારું જીવન, સેવા એ જ અમારું જીવન,
 દેજો રોમે રોમે રોમ ભરી... વંદન꠶ ૬
હે ભક્તવત્સલ કરુણાસાગર, વિનંતી કરું કર જોડી હરિ... વંદન꠶ ૭
હેતુ રહિત ભક્તિ તવ ચરણે, દેજો તન મન ધનથી હરિ... વંદન꠶ ૮

શ્રીહરિ જય જય જય જયકારી... ꠶ટેક
અક્ષરધામના ધામી તમે છો, પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ હરિ છો;
 ભક્તજનોના ભવભયહારી... શ્રીહરિ꠶ ૧
પ્રગટ હરિ ગુરુ દર્શન આપો, પ્રભુ તવ નામના જપીએ જાપો;
 તવ મૂરતિ નિત્ય હૃદયે ધારી... શ્રીહરિ꠶ ૨
સદ્‍બુદ્ધિ સદ્‍ગુણ પ્રભુ આપો, અભય કર મુજ શિર પર સ્થાપો;
 વિઘ્ન સકળને સદ્ય વિદારી... શ્રીહરિ꠶ ૩
શાસ્ત્રી મહારાજના ગુણ નિત્ય ગાવું, યોગીજી મહારાજના ગુણ નિત્ય ગાવું,
 પ્રમુખસ્વામીના ગુણ નિત્ય ગાવું, તવ ચરણોમાં શિશ નમાવું;
 આશિષ વચન દ્યો આનંદકારી... શ્રીહરિ꠶ ૪

સ્વામી સહજાનંદ મહારાજ, મારા હૃદયે રહેજો હો,
કરુણાસાગર હે વૃષરાજ, મને તવ દર્શન દેજો હો;
મારા આંગણિયાને આજ, પ્રભુજી પાવન કરજો હો... ꠶ટેક
 પ્રભુ હું દોષ થકી ભરપૂર રાચી રહેલો,
 થઈ મોહ મમતામાં ચકચૂર ફરતો ઘેલો;
તો પણ રાખી મારી લાજ નાથ ઉગારી લેજો હો... સ્વામી꠶ ૧
 આવ્યો શરણે હે અવિનાશ આજ તમારી,
 પૂરણ કરજો મુજ અભિલાષ વિનંતી મારી;
સુણી સેવકનો દીન અવાજ, મને તવ શરણું દેજો હો... સ્વામી꠶ ૨
 આરત હૃદયે હે ઘનશ્યામ વિનંતી કરું છું,
 શરણાગત વત્સલ સુખધામ શીશ ધરું છું;
દીનબંધું ગરીબનિવાજ, ભવજળ તારી લેજો હો... સ્વામી꠶ ૩

Various Prarthana

Svīkārī lyo svīkārī lyo, vandan āj amārā,
  Ame bāḷak chhīe tamārā, Swāmī bāḷak chhīe tamārā...
Nathī amārī pās ho Bhagwan, bhāt bhātnā fūlo;
  Paṇ urnī bagīomā khīlyā chhe, bhaktibhāvnā fūlo;
E fūlone mānī lejo, kumaḷā hraday amārā... ame 1
  Bhoḷā thaīne karīe ame to, bhāt bhātnī bhulo;
Paṇ tujne na bhulīe hardam, amo chaḍāvīe fūlo;
  E fūlomā mūkīe ame to, hardam prāṇ amārā... ame 2

Ame sau Swāmīnā bāḷak,
  Marīshu Swāmīne māṭe;
Ame sau Shrījītaṇā yuvak,
  Laḍīshu Shrījīne māṭe...
Nathī ḍartā nathī kartā,
  Amārā jānnī parvā;
Amāre ḍar nathī koīno,
  Ame janmyā chhīe marvā... ame 1
Ame ā yagna ārambhyo,
  Balidāno ame daīshu;
Amārā Akshar Purushottam,
  Guṇātīt gnānne gāīshu... ame 2
Ame sau Shrījī taṇā putro,
  Akshare vās amāro chhe;
Svadharmī bhasma choḷī to,
  Amāre kshobh shāno chhe... ame 3
Juo sau motīnā Swāmī,
  Na rākhī kaī te khāmī;
Pragaṭ Purushottam pāmī,
  Maḷyā Guṇātīt Swāmī... ame 4

Ahonish darshan dejo re, mūrti chaitanyamā rahejo...
Akshar Purushottam Prabhu nām tamāru,
  Satthī chittmā sambhārū re... mūrti 1
Jatan karīne mārā hradiyāmā rākhu,
  Hete hu Hariras chākhu re... mūrti 2
Harivar haidethī pal na visāru,
  Tālyu antarnu andhārū re... mūrti 3
Shriharie līdhu mārā chittḍāne chorī,
  Chho mārī jīvandorī re... mūrti 4
Pūran Brahma swarup chho yogī,
  Chho bhāre Brahmarasnā bhogī re... mūrti 5
Tej tamāru trilokthī nyāru,
  Pūran lāge chhe mune pyāru re... mūrti 6
Ā re Swāmīne mārā hradiyāmā rākhu,
  Duniyānā dukh vārī nākhu re... mūrti 7
Jagdīshānand kahe Nāth tamārī,
  Mūrtīmā rahejo vrutti mārī re... mūrti 8

Jay karūṇākar pragaṭ Harivar,
    Swāminārāyaṇ Bhagwān vandu...
Vishṇu viranchi Shiv Sanakādik,
  Nishdin jenu dhartā dhyān;
    Evā Akshardhāmnā Dhāmī... Swāmi 1
Shruti Smruti vidhvidh rūpe,
  Nīrupaṇ karīne kartā gān;
    Evā Akshardhāmnā Dhāmī... Swāmi 2
Dharma-bhaktithī nartanu dhārī,
  Pote pragaṭyā krūpānidhān;
    Evā Akshardhāmnā Dhāmī... Swāmi 3

Tamārī mūrti vinā mārā Nāth re,
  Bīju mane āpsho mā;
Hu to ej māgu chhu jodī hāth re,
  Bīju mane āpsho mā...
Āpo tamārā janno sang re,
  Mārā jīvamā ej umang re... bīju 1
Mārā urmā karo nivās re,
  Mane rākho rasiyā tam pās re... bīju 2
Ej arjī Dayānidhi dev re,
  Āpo charaṇkamalni sev re... bīju 3
Karo itar vāsanā dūr re,
  Rākho Premānandne hajūr re... bīju 4

Padhārone Sahajānandajī ho, gunā' karīne māf °ṭek
Praṇām chhe Dharmatātane re, Bhaktimātāne praṇāma;
Praṇām chhe Jyeṣhṭha Bhrātane, Ichchhārāmane praṇām ho... Gunhā° 1
Pati melyā piyu tam kāraṇe, melī kuḷamarajāda;
Māt pitā mūkyā chhe swāmī, ek Tamāre kāj ho... Gunhā° 2
Garuḍ tajīne pāḷā padhāryā, gaj sāru mahārāj;
Evī rīte tame āvo dayāḷu, karavā amārā kāj ho... Gunhā° 3
Am jevā tamane ghaṇā, paṇ tamo amāre eka;
Premasakhī vinanti kare chhe, rākho amārī ṭek ho... Gunhā° 4

Bhāv dharīne bolo,
Jay jay Akshar Purushottam;
  Jay jay Akshar Purushottam... jay jay
Shāstrā sakaḷno sār param e,
Brahma ane Parabrahma;
  Jay jay Brahma ane Parabrahma... jay jay 1
Muḷ Akshar e Brahma anādi,
Guṇātītānand;
  Jay jay Guṇātītānand... jay jay 2
Purushottam Parabrahma parātpar,
Shrī Hari Sahajānand;
  Jay jay Shrīhari Sahajānand... jay jay 3
Bhagatjīne Yagnapurushmā,
Gnānjīvanne Pramukh Swāmīmā;
  Vicharī rahyā Bhagwant... jay jay 4
Sevā-samarpaṇ dharma bhaktine,
Samp suhradbhāv aikya dharīne;
  Karīe Shrījīne prasanna... jay jay 5
Bhāve nām raṭan karvāthī,
Shānti pāme man;
  Jay jay shānti pāme man... jay jay 6
	
Bhūlīsh hu jagatnī māyā,
  Gurujī nahī bhulu tamne;
Jīvan ādhār Dīnbandhu,
  Gurujī nahī bhulu tamne...
Kadāpi mahelmā sūto,
  Rakhaḍto shaher ke raste;
Sukhī hau ke dukhī hau,
  Paṇ gurujī nahī bhulu tamne... 1
Banu hu rank ke rājā,
  Kadāpi sheth duniyāno;
Amīrī ke fakīrīmā,
  Gurujī nahī bhulu tamne... 2
Jīvannā dhampachhāḍāmā,
  Agar mrutyu bichhānāmā;
Maraṇnā shvās letā paṇ,
  Gurujī nahī bhulu tamne... 3
Dukhonā ḍungaro tūṭe,
  Kadi ākhu jagat ruṭhe;
Parantu prāṇnā bhoge,
  Gurujī nahī bhulu tamne... 4
Pūryā man mandire Swāmī,
  Pachhīthī kyā javānā chho?
Dīvāno dās Rasik kahe chhe,
  Gurujī nahī bhulu tamne... 5

Vandan karīe Prabhu bhāv dharī,
  Swāminārāyaṇ Shrī Sahajānandjī...
Āp Prabhu chho Dhāmnā Dhāmī,
  Baḷvantā bahunāmī Hari... vandan 1
Jīva anantnā mokshane arthe,
  Anādi Akshar sāth laī... vandan 2
Purushottam Nārāyaṇ pote,
  Pragaṭyā mānav deh dharī... vandan 3
Swāmī Guṇātīt anādi Akshar,
  Purushottam Sahajānandjī... vandan 4
Yagnapurushmā akhanḍ rahīne,
  Upāsanā shuddh pragaṭ karī... vandan 5
Bhakti e ja amāru jīvan,
  Dejo rome rom bharī... vandan 6
He Bhaktavatsal Karuṇāsāgar,
  Vinantī karu kar joḍī Hari... vandan 7
Hetu rahit bhakti tav charaṇe,
  Dejo tan man dhanthī Hari... vandan 8

Shrī Hari jay jay jay jaykārī...
Akshardhāmnā Dhāmī tame chho,
  Purushottam Parabrahma Hari chho;
    Bhaktajanonā bhavbhayhārī... Shrī Hari 1
Pragaṭ Hari guru darshan āpo,
  Prabhu tav nāmnā japīe jāpo;
    Tav mūrti nitya hradaye dhārī... Shrī Hari 2
Sadbuddhi sadguṇ Prabhu āpo,
  Abhay kar muj shir par sthāpo;
    Vighna sakaḷne, sadya vidārī... Shrī Hari 3
Shāstrī Mahārājnā guṇ nitya gāvu,
  Tav charaṇomā shīsh namāvu;
    Āshīsh vachan dyo ānandkārī... Shrī Hari 4

Swāmī Sahajānand Mahārāj, mārā hradaye rahejo ho,
Karūṇāsāgar he Vrushrāj, mane tav darshan dejo ho;
Mārā āngaṇiyāne āj, Prabhujī pāvan karjo ho...
Prabhu hu dosh thakī bharpur, rāchī rahelo,
Thaī moh mamtāmā chakchur, farto ghelo;
To paṇ rākhī mārī lāj, Nāth ugārī lejo ho... Swāmī 1
Āvyo sharaṇe he Avināsh, āj tamārī,
Pūraṇ karjo muj abhilāsh, vinantī mārī;
Suṇī sevakno dīn avāj, mane tav sharaṇu dejo ho... Swāmī 2
Ārat hradaye he Ghanshyām, vinantī karū chhu,
Sharaṇāgat vatsal sukhdhām, shīsh dharū chhu;
Dīnbandhu garībnivāj, bhavjaḷ tārī lejo ho... Swāmī 3

(v(vF p\iY<ni

Av)kir) Ãyi[ Av)kir) Ãyi[, v>dn aij amiri>,
am[ biLk C)a[ trimi>, Avim) biLk C)a[ tmiri>... ĖT[k
 nY) amir) pis hi[ Bgvn, Bit Bitni> f*li[;
 pN urn) bg)ai[mi> K)Ãyi> C[, BI±tBivni> f*li[;
a[ f*li[n[ min) l[ji[, k&mLi> ãdy amiri>... am[Ė 1
 Bi[Li YEn[ kr)a[ am[ ti[, Bit Bitn) B*li[;
 pN t&jn[ n B*l)a[ hrdm, ami[ cDiv)a[ f*li[;
a[ f*li[mi> m*k)a[ am[ ti[, hrdm p\iN amiri... am[Ė 2

am[ si] Avim)ni biLk, mr)S&> Avim)n[ miT[;
am[ si] ~)JtNi y&vk, lD)S&> ~)Jn[ miT[... ĖT[k
nY) Drti nY) krti, amiri Ônn) prvi;
amir[ Dr nY) ki[Eni[, am[ jºÀyi C)a[ mrvi... am[Ė 1
am[ ai yX air>¿yi[, b(ldini[ am[ dES&>;
amiri axrp&@Pi[_im, g&Nit)t Xinn[ giES&>... am[Ė 2
am[ si] ~)J tNi> p&#ii[, axr[ vis amiri[ C[;
AvFm„ BAm ci[L) ti[, amir[ xi[B Sini[ C[... am[Ė 3
j&ai[ si] mi[t)ni Avim), n riK) ki>E t[ Kim);
p\gT p&@Pi[_im pim), mÇyi g&Nit)t Avim).. am[Ė 4

ahi[(nS dS<n d[ji[ r[, m*(t< c]tºymi> rh[ji[... ĖT[k
axrp&@Pi[_im p\B& nim tmi@>,
 stY) (c_imi> s>Bi@> r[... m*(t<Ė 1
jtn kr)n[ miri ã(dyimi> riK&>,
 h[t[ h&> h(rrs ciK&> r[... m*(t<Ė 2
h(rvr h]D[Y) pL n (vsi@>,
 TiÇy&> a>trn&> a>Fi@> r[... m*(t<Ė 3
~)h(ra[ l)F&> miri (c_iDin[ ci[r),
 Ci[ mir) Jvndi[r) r[... m*(t<Ė 4
p*rN b\M Av$p Ci[ yi[g),
 Ci[ Bir[ b\Mrsni Bi[g) r[... m*(t<Ė 5
t[j tmi@> (#ili[kY) ºyi@>,
 p*rN lig[ C[ m&n[ ¼yi@> r[... m*(t<Ė 6
ai r[ Avim)n[ miri ã(dyimi> riK&>,
 d&(nyini> d&:K vir) niK&> r[... m*(t<Ė 7
jgd)Sin>d kh[ niY tmir),
 m*(t<mi> rh[ji[ vZ(_i mir) r[... m*(t<Ė 8

jy k@Nikr p\gT h(rvr, Avi(mniriyN Bgvin v>d&>... ĖT[k
(vON& (vr>(c (Sv snki(dk, (nS(dn j[n&> Frti ¹yin;
 a[vi axrFimni Fim)... Avi(mĖ 1
~&(t AmZ(t (vF(vF $p[, (n$pN kr)n[ krti> gin;
 a[vi axrFimni Fim)... Avi(mĖ 2
Fm<-BI±tY) nrtn& Fir), pi[t[ p\gTÂi kZpi(nFin;
 a[vi axrFimni Fim)... Avi(mĖ 3

tmir) m*(t< (vni miri niY r[,
 b)j&> mn[ aipSi[ mi;
h&> ti[ a[ j mig&> C&> ji[D) hiY r[,
 b)j&> mn[ aipSi[ mi... ĖT[k
aipi[ tmiri jnni[ s>g r[,
 miri Jvmi> a[ j um>g r[... b)j&>Ė 1
miri urmi> kri[ (nvis r[,
 mn[ riKi[ r(syi tm pis r[... b)j&>Ė 2
a[ j arJ dyi(n(F d[v r[,
 aipi[ crNkmln) s[v r[... b)j&>Ė 3
kri[ etr visni d*r r[,
 riKi[ p\[min>dn[ hj*r r[... b)j&>Ė 4

pFiri[n[ shÔn>dJ hi[, g&ni" kr)n[ mif ĖT[k
p\Nim C[ Fm<titn[ r[, BI±tmitin[ p\Nim;
p\Nim C[ ¶y[× B\itn[, eµCirimn[ p\Nim hi[... g&ºhiĖ 1
p(t m[Ãyi (py& tm kirN[, m[l) k&LmrÔd;
mit (pti m*±yi> C[ Avim), a[k tmir[ kij hi[... g&ºhiĖ 2
g@D tJn[ piLi pFiyi<, gj si@ mhirij;
a[v) r)t[ tm[ aivi[ dyiL&, krvi amiri> kij hi[... g&ºhiĖ 3
am j[vi tmn[ GNi, pN tmi[ amir[ a[k;
p\[msK) (vn>(t kr[ C[, riKi[ amir) T[k hi[... g&ºhiĖ 4

Biv Fr)n[ bi[li[, jy jy axr p&@Pi[_im;
 jy jy axr p&@Pi[_im... jy jy ĖT[k
Sià skLni[ sir prm a[, b\M an[ prb\M;
 jy jy b\M an[ prb\M... jy jy Ė 1
m*L axr a[ b\M ani(d, g&Nit)tin>d;
 jy jy g&Nit)tin>d... jy jy Ė 2
p&@Pi[_im prb\M priRpr, ~)h(r shÔn>d;
 jy jy ~)h(r shÔn>d... jy jy Ė 3
BgtJn[ yXp&@Pmi>, XinJvnn[ p\m&KAvim)mi>;
 (vcr) rHi Bgv>t... jy jy Ė 4
s[vi-smp<N Fm< BI±tn[, s>p s&ãdBiv a]±y Fr)n[;
 kr)a[ ~)Jn[ p\sÒ... jy jy Ė 5
Biv[ nim rTn krviY), Si>(t pim[ mn;
 jy jy Si>(t pim[ mn... jy jy Ė 6

B*l)S h&> jgtn) miyi, g&@J nh)> B*l&> tmn[;
Jvn aiFir d)nb>F&, g&@J nh)> B*l&> tmn[... ĖT[k
kdi(p mh[lmi> s*ti[, rKDti[ Sh[r k[ rAt[;
s&K) hu> k[ d&:K) hu>, pN g&@J nh)> B*l&> tmn[... Ė1
bn&> h&> r>k k[ riÔ, kdi(p S[q d&(nyini[;
am)r) k[ fk)r)mi>, g&@J nh)> B*l&> tmn[... Ė2
Jvnni FmpCiDimi>, agr mZRy& (bCinimi>;
mrNni Vis l[ti> pN, g&@J nh)> B*l&> tmn[... Ė3
d&:Ki[ni D&>gri[ t*T[, kd) aiK&> jgt $q[;
pr>t& p\iNni Bi[g[, g&@J nh)> B*l&> tmn[... Ė4
p*yi< mn m>(dr[ Avim), pC)Y) ±yi> jvini Ci[?
d)vini[ dis r(sk kh[ C[, g&@J nh)> B*l&> tmn[... Ė5

v>dn kr)a[ p\B& Biv Fr), Avi(mniriyN ~) shÔn>dJ... ĖT[k
aip p\B& Ci[ Fimni Fim), bLv>ti bh&nim) h(r... v>dnĖ 1
Jv an>tni mi[xn[ aY[<, ani(d axr siY lE... v>dnĖ 2
p&@Pi[_im niriyN pi[t[, p\gTÂi minv d[h Fr)... v>dnĖ 3
Avim) g&Nt)t ani(d axr, p&@Pi[_im shÔn>dJ... v>dnĖ 4
yXp&@Pmi> aK>D rh)n[, XinJvnmi> aK>D rh)n[,
niriyNAv$pmi> aK>D rh)n[, upisni S&Ü p\gT kr)... v>dnĖ 5
BI±t a[ j ami@> Jvn, s[vi a[ j ami@> Jvn,
 d[ji[ ri[m[ ri[m[ ri[m Br)... v>dnĖ 6
h[ B±tvRsl k@Nisigr, (vn>t) k@> kr ji[D) h(r... v>dnĖ 7
h[t& r(ht BI±t tv crN[, d[ji[ tn mn FnY) h(r... v>dnĖ 8

~)h(r jy jy jy jykir)... ĖT[k
axrFimni Fim) tm[ Ci[, p&@Pi[_im prb\M h(r Ci[;
 B±tjni[ni BvByhir)... ~)h(rĖ 1
p\gT h(r g&@ dS<n aipi[, p\B& tv nimni jp)a[ Ôpi[;
 tv m*r(t (nRy ãdy[ Fir)... ~)h(rĖ 2
sd`‍b&(Ü sd`‍g&N p\B& aipi[, aBy kr m&j (Sr pr AYipi[;
 (v´n skLn[ sw (vdir)... ~)h(rĖ 3
Sià) mhirijni g&N (nRy giv&>, yi[g)J mhirijni g&N (nRy giv&>,
 p\m&KAvim)ni g&N (nRy giv&>, tv crNi[mi> (SS nmiv&>;
 ai(SP vcn wi[ ain>dkir)... ~)h(rĖ 4
 
Avim) shÔn>d mhirij, miri ãdy[ rh[ji[ hi[,
k@Nisigr h[ vZPrij, mn[ tv dS<n d[ji[ hi[;
miri ai>g(Nyin[ aij, p\B&J pivn krji[ hi[... ĖT[k
 p\B& h&> di[P Yk) Brp*r ric) rh[li[,
 YE mi[h mmtimi> ckc*r frti[ G[li[;
ti[ pN riK) mir) lij niY ugir) l[ji[ hi[... Avim)Ė 1
 aiÄyi[ SrN[ h[ a(vniS aij tmir),
 p*rN krji[ m&j a(BliP (vn>t) mir);
s&N) s[vkni[ d)n avij, mn[ tv SrN&> d[ji[ hi[... Avim)Ė 2
 airt ãdy[ h[ GnÆyim (vn>t) k@> C&>,
 SrNigt vRsl s&KFim S)S F@> C&>;
d)nb>F&> gr)b(nvij, BvjL tir) l[ji[ hi[... Avim)Ė 3

Kirtan Selection

Gujarati English Hari Sort options Go

Index

loading