share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

પ્રકરણ: ૬

વાત: ૧૪૧ થી ૧૪૧

સ્વામી કહે, “બેઠકે ઓળખાય છે. તે મહારાજ પણ પૂછતા કે, ‘આ સાધુ કોની પાસે બેસે છે ને આ કોની પાસે બેસે છે?’ એમ નામ લઈને પૂછે. પછી જે જેની પાસે બેસતા હોય તેનાં નામ લઈ દેખાડે, ત્યારે તેવો કો’કનો સંગ ન કરવા જોગ હોય ને સારો સાધુ એની પાસે બેસે છે એમ જાણે, ત્યારે કહેશે જે, ‘પંડે તો સારા છે, પણ સાધુ ઓળખતાં આવડતું નથી,’ એમ કહેતા. માટે આ સંગમાં ભેદ દેખાડ્યો અને ઉત્તમ સંગ કરવો ને નરસાની તો સોબત જ ન કરવી.”

સંગ (4.20) / (૬/૧૪૧)

Swami said, “A person is known by the company he keeps. And Maharaj also asked, ‘Who does this sadhu sit with and who does that sadhu sit with?’ In this way, he asked the names. Then, whoever they sat with were shown, giving their name. Then, when Maharaj found out that there was someone whose company was not worth keeping and yet a good sadhu sat with him, he would say, ‘He himself is good, but he does not know how to recognize a good sadhu.’” Therefore, differences in this company were clearly shown. Keep the best company but do not keep bad company.

Company (4.20) / (6/141)

Swāmī kahe, "Beṭhake oḷakhāy chhe. Te Mahārāj paṇ pūchhatā ke, 'Ā sādhu konī pāse bese chhe ne ā konī pāse bese chhe?' Em nām laīne pūchhe. Pachhī je jenī pāse besatā hoy tenā nām laī dekhāḍe, tyāre tevo ko'kno sang na karavā jog hoy ne sāro sādhu enī pāse bese chhe em jāṇe, tyāre kaheshe je, 'Panḍe to sārā chhe, paṇ sādhu oḷakhatā āvaḍatu nathī,' em kahetā. Māṭe ā sangmā bhed dekhāḍyo ane uttam sang karavo ne narsānī to sobat ja na karavī."

Company (4.20) / (6/141)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading