share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

પ્રકરણ: ૫

વાત: ૩૩૮ થી ૩૩૮

ગૃહસ્થ છે તે તો આત્માનું જ્ઞાન જાણે નહીં, માટે જેને ભગવાનને વિષે તથા મોટા સાધુ સાથે હેત છે તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી. તે ઉપર મધ્ય પ્રકરણનું નવમું તથા વરતાલનું અગિયારમું વચનામૃત વિચારવાં. એ બેનો એક ભાવ છે.

(૫/૩૩૮)

Swāmi said, “One who has affection for God and his great Sadhu has nothing left to do. Based on this, contemplate on Vachanāmruts Gadhadā II-9 and Vartāl 11. They both convey the same message.”

(5/338)

Gṛuhasth chhe te to ātmānu gnān jāṇe nahī, māṭe jene Bhagwānne viṣhe tathā Moṭā Sādhu sāthe het chhe tene kāī karavu rahyu nathī. Te upar Madhya Prakaraṇnu Navmu tathā Vartālnu Agiyārmu Vachanāmṛut vichārvā. E beno ek bhāv chhe.

(5/338)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading