share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

પ્રકરણ: ૫

વાત: ૧૬૮ થી ૧૬૮

કૃપાનંદ સ્વામી વગેરે મોટા સાધુના જેટલું આપણામાં બળ નહીં, માટે મોટા સાધુ સાથે વાદ મૂકી અગિયાર નિયમ પાળવા એટલે તેમના જેટલા બળિયા થવાશે. આ સંગ એવો છે ને આ સંગમાં ઉપાસના, ધર્મ વગેરે સર્વે છે. કાંઈ બાકી નથી તે ઉપર ગઢડા મધ્ય પ્રકરણનું ત્રેંસઠમું વચનામૃત બળ પામવાનું વંચાવ્યું.

(૫/૧૬૮)

We do not have strength like that of Krupanand Swami and other seniors sadhus, so instead of competing with them, we should observe the eleven niyams and we will become as strong as they are. The company of this Sadhu is such that upāsanā, dharma, etc. are all included. Nothing is left. On this Vachanamrut Gadhada II-63 (Gaining Strength) was read.

(5/168)

Kṛupānand Swāmī vagere moṭā sādhunā jeṭalu āpaṇāmā baḷ nahī, māṭe Moṭā Sādhu sāthe vād mūkī agiyār niyam pāḷavā eṭale temanā jeṭalā baḷiyā thavāshe. Ā sang evo chhe ne ā sangmā upāsanā, dharma vagere sarve chhe. Kāī bākī nathī te upar Gaḍhaḍā Madhya Prakaraṇnu Tresaṭhmu Vachanāmṛut Baḷ Pāmavānu vanchāvyu.

(5/168)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading