share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

Prakaran: ૫

Vat: ૮૯ to ૮૯

વરતાલનું પહેલું વચનામૃત ને મધ્યનું ચૌદમું વચનામૃત વંચાવીને વાત કરી જે, “આ પ્રમાણે સમજે તો ગૃહસ્થ તથા ત્યાગીને બરોબર ગતિ છે, તે ત્યાગીનું બહુ શોભે ને પરવતભાઈ જેવા ગૃહસ્થને સાત છોકરાં હોય તેનું શોભે નહિ, પણ તે તો મહારાજને શિખામણ દેતા એવા હતા.”

સાધન (16.22) / (૫/૮૯)

After reading Vachanamrut Vartal-1 and Vachanamrut Gadhada II-14, Swami said, “If one understands like this, then a householder and a renunciant attain the same (Akshardham). And a renunciant may stand out while a householder, like Parvatbhai, may not stand out. But he was such that he could advise Maharaj.”

Spiritual Endeavours (16.22) / (5/89)

Vartālnu Pahelu Vachanāmṛut ne Madhyanu Chaudmu Vachanāmṛut vanchāvīne vāt karī je, “Ā pramāṇe samaje to gṛuhasth tathā tyāgīne barobar gati chhe, te tyāgīnu bahu shobhe ne Parvatbhāī jevā gṛuhasthne sāt chhokarā hoy tenu shobhe nahi, paṇ te to Mahārājne shikhāmaṇ detā evā hatā.”

Spiritual Endeavours (16.22) / (5/89)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading