share

॥ સ્વામીની વાતો ॥

Prakaran: ૫

Vat: ૩૪૩ to ૩૪૩

મધ્યનું અઠ્ઠાવીસમું વચનામૃત વંચાવી વાત કરી જે, “જીવમાં ભૂલ્ય આવે પણ અનેક જુક્તિથી તેને ભગવાનના માર્ગમાં રાખવો, પણ પાડી નાખવો નહીં, એ જ મોટાની મોટાઈ છે. ને આ વચનામૃતમાં મહારાજે પોતાનો સ્વભાવ કહ્યો છે તેનો ભાવ પણ આવો છે.” એવી ઘણી જ મહિમાની વાતું કરી.

સાધુનો મહિમા (30.68) / (૫/૩૪૩)

After having Vachanamrut Gadhada II-28 read, Swami said, “A jiva may make mistakes, but by any means, to keep it on the path of God and not allow it to fall is the greatness of the great Sadhu.

Glory of the Sadhu (30.68) / (5/343)

Madhyanu Aṭhṭhāvīsmu Vachanāmṛut vanchāvī vāt karī je, “Jīvmā bhūlya āve paṇ anek juktithī tene Bhagwānnā mārgamā rākhavo, paṇ pāḍī nākhavo nahī, e ja Moṭānī moṭāī chhe. Ne ā Vachanāmṛutmā Mahārāje potāno swabhāv kahyo chhe teno bhāv paṇ āvo chhe.” Evī ghaṇī ja mahimānī vātu karī.

Glory of the Sadhu (30.68) / (5/343)

Vat Selection

sort Prakarans Categories
Go to: arrow_circle_right
loading