॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

Vachanamrut Quotations

These quotations are only available in Gujarati. For an index of Vachanamrut by topics in English, see this page: Vachanamruts by Topic or વિષયવાર વચનામૃતોની નોંધ.

Find Vachanamrut Quotation by Topic and Subtopic. For the full Vachanamrut text, click on the link.


Topic:

Find Vachanamrut Quotation by Prakaran. For the full Vachanamrut text, click on the link.


Prakaran:


SELECTION

પ્રકરણ

ગઢડા પ્રથમ (૭૮)

સારંગપુર (૧૮)

કરિયાણી (૧૨)

લોયા (૧૮)

પંચાળા (૭)

ગઢડા મધ્ય (૬૭)

વરતાલ (૨૦)

અમદાવાદ (૩)

ગઢડા અંત્ય (૩૯)

ભૂગોળ-ખગોળનું વચનામૃત

વધારાનાં (૧૧)

અભ્યાસ

વચનામૃત ઇતિહાસ

વચનામૃત મહિમા

વચનામૃત નિરૂપણ

વચનામૃત પ્રસંગ

વિશેષ

આશિર્વાદ પત્રો

નિવેદન

વચનામૃતના સિદ્ધાંતોનો સારસંક્ષેપ

પરથારો

પરિશિષ્ટ