॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-38: The Sānkhya Scriptures and Others; Remaining Forever Happy

Nirupan

Joining One’s Jiva Means...

On May 1, 1998, Pramukh Swami Maharaj explained a principle from Vachanamrut Gadhada III-38:

“We are not to join our jiva with someone who pretends to be wise. On the contrary, we have to join our jiva with a Sant who has total disregard for his physical body and who is complete with vairāgya. Is joining our jiva with the Sadhu similar to fitting a diamond to a ring? No. To join our jiva to the Sadhu means doing as he says, to have no other thought other than his, and to have thoughts of only pleasing him. Atma-buddhi (attaching one’s jiva to his) means having joined one’s jiva to his.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8/494]

જીવ જડવો એટલે...

તા. ૧/૫/૧૯૯૮ની સાયંસભામાં ગઢડા અંત્ય પ્રકરણના ૩૮મા વચનામૃતના આધારે કથામૃત પીરસતાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજે કહ્યું:

“આપણે કોઈ લેભાગુ સાથે જીવ નથી જડવાનો, પણ દેહાભિમાને રહિત ને વૈરાગ્યે યુક્ત સંત સાથે જીવ જડવાનો છે. સાધુમાં જીવ જડી દેવો એટલે હીરો વીંટીમાં ફિટ કરે છે તેમ? ના. જીવ જડવો એટલે એ કહે તેમ કરવું. એમના સિવાય બીજો સંકલ્પ નહીં. એમને રાજી કરવાનો જ વિચાર. એમનામાં આત્મબુદ્ધિ એ જીવ જડ્યો કહેવાય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૮/૪૯૪]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase