॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-6: One with Wisdom and One without Wisdom

Nirupan

The Measurement of Greatness

London, April 2, 1982. After his meal, Pramukh Swami Maharaj explained a point from Vachanamrut Gadhada I-6:

“All of us desire to be great, but one who serves is great. One with understanding is great and one who observes the niyam-dharma is great. One who sacrifices his head for Satsang is great. Whatever the Mota-Purush does is for the best and is supreme. We should not become too obsessed [with worldly matters]. We should be obsessed with attaining Akshardham.”

Swamishri revealed the measurement of greatness and the place for obsession.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4]

મોટપના માપદંડ

લંડન, તા. ૨/૪/૧૯૮૨ના દિવસે પ્રમુખસ્વામી મહારાજ ભોજન કરવા બિરાજ્યા. ત્યારબાદ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૬નું રસપાન કરાવતાં તેઓએ કહ્યું:

“આપણે મોટપની ઇચ્છા રાખીએ છીએ પણ સેવા કરે તે મોટો. આવી સમજણ તે મોટો, નિયમ-ધર્મ પાળે તે મોટો. સત્સંગ અર્થે માથું દે તે મોટો. મોટાપુરુષ જે કરે તે સારા માટે, તે સર્વોપરી. આપણે કોઈ જાતનો આગ્રહ રાખવો નહીં. આપણો જીવ અક્ષરધામને પામે એ આગ્રહ રાખવાનો છે.”

મોટપના માપદંડ અને આગ્રહનાં સ્થાન સ્વામીશ્રીએ જણાવી દીધાં.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪/૪૯૨]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase