॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-14: “Ante Yā Matihi Sā Gatihi”

Prasang

June 15, 1977, London. In the morning, Pramukh Swami Maharaj explained Vachanamrut Gadhada I-14. In explaining the last principle, Swamishri said, “What is the characteristic of a servant? He does as told.” And then he stood up to leave. At the same time, Girdharbhai Patel announced from the microphone, “Everyone should remain seated.”

Hearing this, Swamishri sat down, smiled at the sadhu seated near him, and said, “It is the characteristic of a servant. One may have to sit down even after standing up.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/338]

તા. ૧૯૭૭/૬/૧૫, લંડન. પ્રમુખસ્વામી મહારાજે સવારે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના ચૌદમા વચનામૃતનું નિરૂપણ કર્યું. તેમાં છેલ્લા મુદ્દાનું વિવરણ કરતાં સ્વામીશ્રી “દાસનું લક્ષણ શું? કહે તેમ કરે” કહી વિદાય લેવા માટે તરત ઊભા થયા. પણ ત્યાં જ જાહેરાત કરવા માઇક પર આવેલા ગિરધરભાઈ પટેલ બોલ્યા કે, “સૌ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશો.”

તે સાંભળી ઊભા થયેલા સ્વામીશ્રી પણ તરત જ નીચે બેસી ગયા અને પાસે બેઠેલા એક સંત સામે મર્માળું સ્મિત વેરતાં બોલ્યા, “દાસનું લક્ષણ છે. ઊભા થઈને બેસવું પડે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૩૩૮]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase