॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Kariyani-6: One Who Possesses Matsar

Nirupan

August 31, 1977, New York. Pramukh Swami Maharaj spoke after reading Vachanamrut Kariyāni 6, “To please God, one needs genuine feelings from the heart. If our feelings are superficial, God also shows superficial pleasure. God understands his intentions as, ‘He is here to deceive me.’ God is never deceived; we are deceived. One boy went to get his feet measured for shoes. He squished his toes inward so the cost of the shoes would be less. He was pleased thinking he cheated the shoe-smith. Actually, the boy was cheated because when he wears the shoes, they will be tight. Therefore, whatever we do should be done with genuine feelings. Leave no deceit in our actions. Then, we will experience the divine bliss of worshiping God. As long as we carry deceit, we will feel anguish and disturbance.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/398]

તા. ૧૯૭૭/૮/૩૧, ન્યૂયોર્ક. સવારે ભક્તોને વચનામૃત કારિયાણી ૬નો ઘૂંટડો પિવડાવ્યો કે, “ભગવાનની પ્રસન્નતાનું મુખ્ય કારણ અંતરનો ભાવ જોઈએ. આપણે ઉપરથી ભાવ દેખાડીએ તો ભગવાન પણ ઉપરનો રાજીપો બતાવે. ભગવાન સમજે છે કે ‘આ મને છેતરવા આવ્યો છે.’ ભગવાન છેતરાતા નથી, આપણે છેતરાઈએ છીએ. એક છોકરો જોડાનું માપ આપવા ગયો. તેણે પગ વાળીને ભાવ ઓછો કરાવ્યો ને મનમાં રાજી થયો કે: ‘માપ નાનું આપી ભાવ ઓછો કરાવ્યો તે મોચીને છેતર્યો.’ પણ ખરેખર તો તે છેતરાયો. કારણ જોડાં પહેરશે ત્યારે કઠશે. માટે જે કંઈ કરવું તે સાચા ભાવથી કરવું, કપટ ન રાખવું. તો ભગવાન ભજવાનું દિવ્ય સુખ આવે. કપટ હોય ત્યાં સુધી ઉદ્વેગ-અશાંતિ રહ્યા કરે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૩૯૮]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase