॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-1: Continuously Engaging One’s Mind on God

Nirupan

June 6, 1977, London. Pramukh Swami Maharaj drank some water after completing a water-less fast of 40 hrs. Then, he arrived at the mandir and explained Vachanamrut Gadhada I-1, “Sadhus are like brooms. They clean our hearts. ‘Akshand vrutti’ (constant contemplation is abiding by Maharaj’s āgnā. The greatest ātma-darshan is to develop love for the Satpurush. Our greatest attainment is sitting in this sabhā. What is the Dharma-kul (the family of Dharma)? One who abides by dharma is the family of Dharma. We walk that path (of dharma), so we belong to that family.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: 3/332]

તા. ૧૯૭૭/૬/૬, લંડન. પ્રમુખસ્વામી મહારાજે સવારે ૪૦ કલાકના નિર્જળા ઉપવાસ પછી જલપાન કર્યું! ત્યારબાદ મંદિરે પધારી વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૧નું રસપાન કરાવતાં કહ્યું, “સંતો સાવરણી છે. તે આપણાં હૈયાં સાફ કરે. મહારાજની આજ્ઞા મુજબ વર્તીએ એ જ અખંડ વૃત્તિ. સત્પુરુષને વિષે હેત કરી દેવું એ મોટામાં મોટું આત્મદર્શન. આ સભામાં બેઠા એ મોટી પ્રાપ્તિ. ધર્મકુળ શું? ધર્મને અનુસરે તે તેનું કુળ. આપણે તે માર્ગને અનુસર્યા તે ધર્મકુળ.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૩૩૨]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase