॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-57: The Example of a Lizard; A ‘Cat-like’ Devotee

Nirupan

November 25, 1970, Gondal. During the morning discourse, Yogiji Mahārāj said, “Vachanāmrut Gadhadā II-57 is supreme. Swāmi had it read often. Do not become a ‘cat-like’ devotee. A ‘cat-like’ devotee has affection for things other than God. Everyone in the world is ‘cat-like’ - they do not worship God. ‘We are extremely fortunate’ - remain blissful with that thought. We have attained this human body and a guru like Shāstriji Mahārāj, so do not have affection for anything else. Do not become a ‘cat-like’ devotee.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 6/497]

તા. ૨૫/૧૧/૧૯૭૦, ગોંડલ. સવારે કથાપ્રસંગમાં યોગીજી મહારાજ કહે, “ગઢડા મધ્ય ૫૭મું વચનામૃત સર્વોપરી છે. સ્વામી બહુ વંચાવતા. મીનડિયા ભક્ત ન થવું. ભગવાન વિના બીજામાં પ્રીતિ તે મીનડિયા ભક્ત, આખી દુનિયા મીનડિયા જ છે ને, જે ભગવાન નથી ભજતા. ‘આપણાં મોટાં ભાગ્ય છે.’ આનંદમાં રહેવું. આવો મનુષ્યનો દેહ મળ્યો અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ જેવા ગુરુ મળ્યા, તે ક્યાંય પ્રીતિ રહેવા ન દેવી. મીનડિયા ભક્ત ન થવું.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૬/૪૯૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase