॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા પ્રથમ-૫૫: ભજન, સ્મરણ ને વર્તમાનના દ્રઢાવનું

નિરૂપણ

તા. ૪/૫/૧૯૬૪, વાસણા-કોતરિયા. ઉકાળા-પાણી પછી કથાપ્રસંગમાં વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૫૫ નિરૂપતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “સંત ભેળા રહે તેને અશુભ દેશ શું? સંત તો પવિત્ર છે; પણ સંગદોષ લાગે. મોળી વાતમાં સૌ ભળે. સર્વોપરી કાર્ય થતું હોય પણ એક શબ્દ આવ્યો તો ઠબ! આપણે ઉત્તમ દૃઢતા કરવી. ડંકો મારવો છે. જીવમાં ઉતારવું. નિશ્ચય, સંગઠનભાવ, એકતા રાખવી. ભારે બીજબળ થાય. ભારે પુણ્ય મળે. આજ્ઞા ન પાળે તો દૃઢતા મોળી પડી જાય. સારા ભગવાનના ભક્તનો અભાવ, અવગુણ લેવાઈ ગયો તે નડે છે. શાથી દ્રોહ થયો? પૂર્વનાં પાપ.

“ખબડદાર થાય, ટૂક ટૂક થાય, બળીને ભસ્મ થાય, એમ શૂરવીરપણું રાખે. પોલીસ ખબડદાર રહે, તેમ ખબડદાર થાવું. પોલીસ હાથ આડા અવળી ન કરે તો ગાડી ભટકાઈ જાય ને પોલીસને સસ્પેન્ડ કરી નાખે. એમ અભાવ-અવગુણ લે તો મહારાજ સત્સંગમાંથી કાઢી નાખે. અભાવ-અવગુણ ન આવે, પાછો ન પડે. આ જેને સમજાઈ જાય તેને ૨૬૨ વચનામૃત સિદ્ધ થઈ જાય. માટે અવળા વિચાર કરી હેડ્યમાં પગ ન ઘાલવો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૬૩૨]

SELECTION 
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR

Type: Keywords Exact phrase