॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-55: Resoluteness in Worship, Remembrance and Observance of Religious Vows

Nirupan

May 4, 1964, Vāsanā-Kotariyā. After breakfast, during the morning discourse, Yogiji Mahārāj explained Vachanāmrut Gadhadā I-55, “When one stays together with the Sant, then what is an unfavorable place? The Sant is pure; however, bad company causes one’s mind to become polluted. People engage in negative talks. If something great is being done and someone utters just a single negative word, then it is in vain! We must develop the highest level of firmness. We want to be successful. Instill this thought in your jiva and develop conviction, fraternity and oneness. One attains great merits and strength by doing this. If one does not follow commands, then one’s resolve will decrease. If one perceives a fault in a devotee of God, then that impedes us. Why did we malign a devotee of God? Sins committed in a past life.

“One must remain alert, ever ready and think that: ‘I want to burn these thoughts to ashes.’ Remain courageous in this way. Remain alert like the police. If the police do not direct traffic, then cars will have accidents and the police officer will be suspended. Similarly, if one perceives flaws in other devotees of God, Mahārāj will remove us from Satsang. If one does not perceive flaws, then he will not regress. One who understands this much will understand the essence of all 262 Vachanāmruts. Therefore do not allow oneself to think negatively.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/632]

તા. ૪/૫/૧૯૬૪, વાસણા-કોતરિયા. ઉકાળા-પાણી પછી કથાપ્રસંગમાં વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૫૫ નિરૂપતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “સંત ભેળા રહે તેને અશુભ દેશ શું? સંત તો પવિત્ર છે; પણ સંગદોષ લાગે. મોળી વાતમાં સૌ ભળે. સર્વોપરી કાર્ય થતું હોય પણ એક શબ્દ આવ્યો તો ઠબ! આપણે ઉત્તમ દૃઢતા કરવી. ડંકો મારવો છે. જીવમાં ઉતારવું. નિશ્ચય, સંગઠનભાવ, એકતા રાખવી. ભારે બીજબળ થાય. ભારે પુણ્ય મળે. આજ્ઞા ન પાળે તો દૃઢતા મોળી પડી જાય. સારા ભગવાનના ભક્તનો અભાવ, અવગુણ લેવાઈ ગયો તે નડે છે. શાથી દ્રોહ થયો? પૂર્વનાં પાપ.

“ખબડદાર થાય, ટૂક ટૂક થાય, બળીને ભસ્મ થાય, એમ શૂરવીરપણું રાખે. પોલીસ ખબડદાર રહે, તેમ ખબડદાર થાવું. પોલીસ હાથ આડા અવળી ન કરે તો ગાડી ભટકાઈ જાય ને પોલીસને સસ્પેન્ડ કરી નાખે. એમ અભાવ-અવગુણ લે તો મહારાજ સત્સંગમાંથી કાઢી નાખે. અભાવ-અવગુણ ન આવે, પાછો ન પડે. આ જેને સમજાઈ જાય તેને ૨૬૨ વચનામૃત સિદ્ધ થઈ જાય. માટે અવળા વિચાર કરી હેડ્યમાં પગ ન ઘાલવો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૬૩૨]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase