॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-3: Remembering the Divine Actions and Incidents of God

Nirupan

June, 1964. Vyākhyān Mandir. At 8 am, Yogiji Mahārāj explained Gadhadā I-3, “What does affection mean? To not perceive human traits. Perceiving divinity and understanding the greatness of association. It is natural to perceive human traits when seeing actions of the body, yet understand the greatness as ‘that is divine’.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/649]

જુન, ૧૯૬૪. બીજે જ દિવસે સવારે ૮-૦૦ વાગે વ્યાખ્યાન મંદિરમાં ગ. પ્ર. ૩ વચનામૃત સમજાવતાં બોલ્યા, “હેત એટલે શું? મનુષ્યભાવ ન પરઠવો. દિવ્યભાવ – સંબંધનો મહિમા જાણવો. દેહની ક્રિયામાં તો અવગુણ આવી જાય; પણ ‘દિવ્ય છે’ એમ મહિમા જાણવો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૬૪૯]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase