॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Vartal-11: The Destruction of the Jiva; Love for the Satpurush Is the Only Means to Realizing the Ātmā

Mahima

6 April 1959. Engaged in discussion on the upper floor during early morning, Yogiji Mahārāj said, “If Vachanāmrut Vartāl 11 is achieved, only then one becomes fulfilled. If one achieves this one Vachanāmrut, one is fulfilled.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/536]

તા. ૬/૪/૧૯૫૯, વહેલી સવારે મેડા ઉપર ગોષ્ટિ કરતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “વરતાલનું ૧૧ વચનામૃત સિદ્ધ કરીએ તો જ કામ થાય... આટલું એક વચનામૃત સિદ્ધ કર્યું હોય તો કામ થઈ જાય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૨/૫૩૬]

Nirupan

April 6, 1959, Advāl. During the early morning, while doing goshti on the upper floor, Yogiji Mahārāj said, “Only if we perfect Vachanāmrut Vartāl 11 will we be fulfilled. If we attain a state like the Satpurush, then we will be able to understand his greatness. You all study English. If you swear at me in English, how would I know? We need to attain the same state as the Satpurush. What is that state? Nirdosh-buddhi - realizing the Satpurush to be flawless. By understanding that, we become flawless. Even if we are beaten into pieces, our mind does not disconnect from the Satpurush - that is intense attachment. Mulji and Krushnaji were beaten and thrown out, yet they did not think ill of Mahārāj. This is love. What faith! What divinity! If you understand the greatness, then divyabhāv remains constantly.

“There is only one method of understanding greatness. If you perfect this one Vachanāmrut, your endeavors will be complete. Therefore, what is the principle? Intense attachment. How? Even if we are beaten into pieces, our mind does not detach. The attainment, association and liberation that were present during Mahārāj’s time are all present today. Hence, we should behave in such a way.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/536]

તા. ૬/૪/૧૯૫૯, અડવાળ. આજે વહેલી સવારે મેડા ઉપર ગોષ્ઠિ કરતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “વરતાલનું ૧૧ વચનામૃત સિદ્ધ કરીએ તો જ કામ થાય. સત્પુરુષના જેવી સ્થિતિ થાય તો સત્પુરુષનો મહિમા સમજાય. તમે ઇંગ્લીશ ભણો છો ને મને ગાળ દો તો શું ખબર પડે? ત્યારે સ્થિતિ કરવાની જરૂર છે. એ સ્થિતિ કઈ? નિર્દોષબુદ્ધિની. એ સ્થિતિ આપણે કરીએ તો નિર્દોષ થઈ જવાય. મારી મારીને રાઈ રાઈ જેવા કટકા કરે તોપણ મન નોખું ન પડે, એ દૃઢ પ્રીતિ. મૂળજી અને કૃષ્ણજીને કાઢ્યા, માર્યા, પણ મહારાજનો અભાવ ન લીધો. એનું નામ પ્રીતિ. કેટલી શ્રદ્ધા! કેટલો દિવ્યભાવ! મહિમા સમજાય તો દિવ્યભાવ રહે.

“મહિમા જાણ્યાનું એક જ સાધન. આટલું એક વચનામૃત સિદ્ધ કર્યું હોય તો કામ થઈ જાય. માટે સિદ્ધાંત શું? દૃઢ પ્રીતિ. કેવી? રાઈ રાઈ જેવા કટકા કરે પણ મન નોખું ન પડે. મહારાજ છતાં જેવી પ્રાપ્તિ, સંબંધ અને મોક્ષ હતો, તેવો ને તેવો જ અત્યારે છે. માટે અત્યારે પણ એમ જ વર્તવું.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨/૫૩૬]

Nirupan

May 15, 1959. At 4:30 pm, traveling from Pālej to Bharuch by local train, Yogiji Mahārāj addressed the youths, “... In Vartāl 11 it is said: develop intense love for the Sant. How can such love be developed? See him as flawless. Just as he is flawless in Akshardhām, he is just as flawless here in front of you.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/551]

તા. ૧૫-૫-’૫૯, સાંજે ૪-૩૦ વાગે, પાલેજથી ભરૂચ લોકલ ટ્રેનમાં જતાં સ્વામીશ્રીએ યુવકોને સંબોધીને કહ્યું:

“આપણે જુદા નથી. અમે તમારી સાથે જ છીએ. સંતમાં કલ્યાણકારી ગુણ હોય એટલે નિર્દોષબુદ્ધિ રહે; પણ હરિભક્તમાં કેમ રહે? વર. ૧૧માં કહ્યું: એવા સંત સાથે પ્રીતિ. એવી પ્રીતિ કેમ થાય? તો નિર્દોષભાવ. જેવા ધામમાં છે, તેવા ને તેવા જ અહીં બિરાજમાન છે.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨/૫૫૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase