॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-42: Akshar Has Both Sagun and Nirgun Aspects; The Key

Nirupan

February 25, 1955, Sārangpur. Explaining Vachanāmrut Gadhadā II-42, Yogiji Mahārāj said, “Why is Vachanāmrut Gadhadā II-42 titled ‘The Key’? Gunātitānand Swāmi has called it ‘The Key’ because it describes the sagun and nirgun forms of Akshar. It is not possible to describe the sagun-nirgun forms of Purushottam Nārāyan, hence they are not mentioned. Actually, it is not possible to describe the form of Akshar either; however, by explaining the sagun-nirgun forms of Akshar, we understand the greatness of Purushottam’s form. This is because one concludes, ‘If Akshar is this great, then how great must his master Purushottam be?’ This is the main point. If one thoroughly understands the greatness of Akshar, one has attained the key to ultimate liberation.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 1/556]

તા. ૨૫/૨/૧૯૫૫, સારંગપુર. વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૪૨ સમજાવતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “ગઢડા મધ્ય ૪૨મું વચનામૃતને ચાવીનું કેમ કહેવાય છે? ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આને ચાવીનું વચનામૃત કહ્યું છે. કારણ તેમાં અક્ષરના સગુણ-નિર્ગુણ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. પુરુષોત્તમ નારાયણના સગુણ-નિર્ગુણ સ્વરૂપનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. એટલે કહેવાતું નથી. જોકે અક્ષરના સ્વરૂપનું પણ વર્ણન થઈ શકતું નથી છતાં અક્ષરના સગુણ-નિર્ગુણ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવાથી પુરુષોત્તમના સ્વરૂપનો મહિમા સમજાય છે. કેમ જે, ‘જ્યારે આવા મોટા અક્ષર, તો તેના પતિ પુરુષોત્તમ તો કેવા હશે?’ આ મુદ્દો છે. અને અક્ષરનો મહિમા યથાર્થ સમજાય તો કલ્યાણની ચાવી હાથમાં આવી ગઈ.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૧/૫૫૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase