॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Sarangpur-4: Wisdom in Discerning between Ātmā and Non-Ātmā

Nirupan

Yogiji Mahārāj said, “One should regard one’s ātmā as brahmarup. The body and ātmā are separate. The qualities of the body are different. All of the worldly affairs are for the body’ sake. One’s ātmā is of Brahmic-consciousness. One should read Vachanāmrut Sārangpur 4 and contemplate on it. One should read Vachanāmrut Sārangpur 1 [Conquering the Mind] and contemplate on its words. One should engross oneself in the spiritual happiness related to Brahman.”

[Yogi Vāni: 29/91]

યોગીજી મહારાજ કહે, “પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ માનવો. દેહ ને આત્મા જુદા છે. દેહના ગુણ જુદા છે. આ બધો વ્યવહાર દેહ ઉપર છે. આપણો આત્મા બ્રહ્મ ચેતન છે. સારંગપુરનું ૪થું વચનામૃત વાંચીને વિચારવું. સારંગપુરનું ૧લું વચનામૃત મન જીતવાનું વાંચીને વિચારવું. હવે આપણે બ્રહ્મકિલ્લોલ કરવો.”

[યોગીવાણી: ૨૯/૯૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase