॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Vartal-15: The Reasons for Becoming Godly and Demonic

Nirupan

Yogiji Mahārāj was asked a question, “What is the cause of demonic traits in the jiva?”

Swāmishri replied, “The main reason is that one who receives the grace of the Satpurush becomes divine. If one hurts the ekāntik bhakta, one will become demonic. The ekāntik [bhakta] is not hurt; however, God residing within him is hurt.”

[Yogi Vāni: 25/49]

યોગીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, “આસુરીભાવ જીવમાં છે તેનો હેતુ કયો?”

ત્યારે યોગીજી મહારાજ કહે, “... મુખ્ય હેતુ એ કે સત્પુરુષનો જેની ઉપર રાજીપો થાય તે દૈવી. એકાંતિક ભક્તને દુખવે તો આસુરી થાય. એકાંતિક તો દુખાતો નથી, પણ તેમાં રહેલા ભગવાન દુખાઈ જાય છે.”

[યોગીવાણી: ૨૫/૪૯]

Nirupan

The next day, during the afternoon discourse, Swāmishri has Vartāl 15 read. In that, the wrath of a Satpurush was mentioned. Swāmishri asked, “What is the wrath of the Sant?” He himself answered, “The Sant does not reprimand anyone, but simply says, ‘This one is not good.’ Even if he simply thinks that, that is the wrath of the Sant. In that, the jiva suffers a great detriment.

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/471]

બીજે દિવસે જમ્યા પછી બપોરની કથામાં સ્વામીશ્રી વડતાલ પ્રકરણનું પંદરમું વચનામૃત વંચાવતા હતા. એમાં મોટાપુરુષના કોપની વાત આવી. ત્યારે સ્વામીશ્રીએ પૂછ્યું, “સંતનો કોપ શું?” પછી પોતે જ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરતાં કહ્યું, “સંત કોઈને ઠપકો ન દે; પણ ‘આ સારો નથી’ એમ (સંતને) થઈ જાય એ કોપ. એમાં જીવનું ભૂંડું થઈ જાય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫/૪૭૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase