॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-38: Mānchā Bhakta; ‘Merging’

Nirupan

September 8, 1967, Mumbai. Explaining Vachanāmrut Gadhadā II-38 during the morning discourse, Yogiji Mahārāj said, “To not be able to stay without God is ekāntik bhakti. What does it mean to merge? It means to become one [with the Ekāntik Satpurush]. One’s own awareness does not remain. Just as a father says, ‘Look, son, mother...’ But whose mother? The father’s or his son’s? The father has merged with his son (and speaks from his perspective). Just as Vignāndas constantly remembered Bhagatji, similarly we should have constant remembrance.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/521]

તા. ૮/૯/૧૯૬૭, મુંબઈ. સવારની કથામાં વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૩૮ સમજાવતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “ભગવાન વિના રહી ન શકે તે એકાંતિક ભક્તિ. પ્રવેશ થાય તે શું? તે ભાવને પામી જાય તે પ્રવેશ. પોતાનો ભાવ ન રહે. ‘જો, ગગા, મા....’ પણ કોની? પોતાની કે ગગાની? પણ એ દીકરામાં પ્રવેશ... વિજ્ઞાનદાસને ભગતજીમાં જેવી રટના લાગી તેવી લાગવી જોઈએ.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૫૨૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase