॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-5: Fidelity and Courage

Nirupan

March 12, 1963. Mumbai. In Kapolvādi, Yogiji Mahārāj explained Vachanāmrut Gadhadā II-5, “One should examine if one has thoroughly understood God’s form (swarup-nishthā). Understand it. There is no option. If one has not developed these inclinations (of fidelity and courage), one will not go to Akshardhām. Thousands of words apply to this. This is not false. If one has fidelity to God, then he will take one to Akshardhām. All of the other (inferior) gods were made by this God (Shriji Mahārāj). So that you understand Shriji Mahārāj’s form this way, this Vachanāmrut was read.

“If one is shaky in their understanding, then contemplate on Gadhadā III-16 and Gadhadā II-5. After firm swarup-nishthā one will develop love for the Sant. Otherwise, one will slip away. Make the base strong - the base of swarup-nishthā. Then one will experience 100% percent bliss. Others are eating simple foods. We eat ghee and banānās (we have everything available). Mahārāj will enter us and explain everything if we hold on to the base. If there are two Gods, they will quarrel. How will we benefit? If this is firmly understood and we understand the inclination, then all doubts will be removed. Understanding comes from trust, not from scriptures or not by ourselves. Hundreds of thousands believed Mahārāj was equal to an āchārya, some like Krishna, and some like Rām in Vaikunth. Those abodes are destroyed. You have affection, so let go of your mind’s doubts.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/448]

તા. ૧૨/૩/૧૯૬૩, મુંબઈ. કપોળવાડીમાં વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૫ નિરૂપતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “સ્વરૂપનિષ્ઠા બેઠી છે કે નહીં તે તપાસવું. બેસાડી દ્યો. છૂટકો નહીં. અંગ ન બંધાણું તો ધામમાં નહીં જવાય. હજારો શબ્દો લાગુ પડશે. જૂઠું નથી. પતિવ્રતાપણું હશે તો જ અક્ષરધામમાં તેડી જાશે. બધા ભગવાન આના કરેલા ભગવાન છે. આવી સ્વરૂપનિષ્ઠા તમારે થાય માટે આ વચનામૃત કઢાવ્યું છે.

“આઘુંપાછું થતું હોય તો, છેલ્લા ૧૬ અને મધ્ય ૫ વિચારવાં. સ્વરૂપનિષ્ઠા પછી સંતમાં હેત થશે. નહીં તો ફસકી જશે. થડ પાકું કરો – સ્વરૂપનિષ્ઠાનું. પછી બે આનાનો સોળ આની આનંદ આવે. બીજા કણેથું ખાય છે. આપણે ઘી-કેળાં થઈ ગયાં. મહારાજ પ્રવેશ કરીને સમજાવી દેશે. એક થડ પકડો. બે ભગવાન હશે તો તકરાર કરશે. તેમાં આપણે શું? તે કોઈ દી’ પૂછવાનું નહીં રહે. ગેડ બેઠી હોય, અંગ બંધાણું હોય, તો ગડભાંજ નીકળી જાય. વિશ્વાસે ગેડ બેસે. આપણી મેળે કે શાસ્ત્રથી નહીં. લાખો ભક્તોએ મહારાજને આચાર્ય જેવા, કૃષ્ણ જેવા કે વૈકુંઠના રામ જેવા કહ્યા. તે ધામનો તો નાશ થાય છે. તમને હેત છે તો મનના ગોટા છોડી દો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૪૪૮]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase