॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-7: Realizing God through the Indriyas, the Antahkaran and Experience

Mahima

Yogiji Mahārāj said, “There are four types of auṣhadhi (herbal medicines): sandhinī, varṇaharaṇī, vishalyakarṇī and sanjīvanī. Their four forms: dharma, gnān, vairāgya and bhakti. The four respective Vachanāmruts: Gadhadā II-28, Loyā 7, Gadhadā III-39 and Gadhadā II-10; these four Vachanāmruts should be perfected.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/600]

યોગીજી મહારાજ કહે, “ચાર પ્રકારની ઔષધિ છે: સંધિની, વર્ણહરણી, વિશલ્યકરણી અને સંજીવની. તેનાં ચાર સ્વરૂપ: ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ. તેના ચાર વચનામૃત (અનુક્રમે): ગઢડા મધ્ય ૨૮, લોયા ૭, ગઢડા અંત્ય ૩૯ અને ગઢડા મધ્ય ૧૦; આ ચાર વચનામૃતો સિદ્ધ કરવા.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૨/૬૦૦]

Nirupan

Question: “What does the Akshar-Purushottam Upāsanā mean? How should we learn it and from whom? How can we make it firm in our life?”

Yogiji Mahārāj: “Akshar means the eternal Akshardhām. Mahārāj’s form is gunātit. Without understanding Akshar, one cannot attain Purushottam’s divine abode. One cannot know Purushottam directly (without Akshar). Mahārāj has said in Vachanāmrut Loyā 7: ‘Only one who becomes brahmarup has the right to worship Purushottam.’ One can only become suitable to worship Purushottam by attaining the gunātit state.

“Shivlālbhāi has asked a question in the Swāmini Vāto (3/12): ‘How can one become brahmarup?’ Swāmi answered this question omnisciently: ‘One who understands this Sādhu as brahmarup and associates with him through thought, deed and word becomes brahmarup.’ Upon this subject, Gunātitānand Swāmi had Vachanāmrut Vartāl 11 read and then said, ‘When one becomes like this (brahmarup), one is able to remain in the service of Purushottam.’ No one else can say this. Others would hesitate, ‘How can anyone say this?’ All others sādhus are common but the Gunātit Sadhu is unique. One becomes brahmarup only if one understands the Gunātit Sādhu to be brahmarup and associates with him through thought, deed and word.

[Yogi Vāni: 25/80]

પ્રશ્ન: “અક્ષર અને પુરુષોત્તમની ઉપાસના એટલે શું? તે કેમ અને કોના થકી શીખવી? તે ઉપાસના જીવનમાં કેવી રીતે દૃઢ થાય?”

યોગીજી મહારાજ કહે, “અક્ષર એટલે સનાતન અક્ષરધામ. મહારાજનું સ્વરૂપ ગુણાતીત. અક્ષરને જાણ્યા વગર પુરુષોત્તમના ધામમાં ન જવાય. બારોબાર પુરુષોત્તમ જણાય નહીં. વચનામૃત લોયાના ૭માં મહારાજે કહ્યું છે, ‘અક્ષરધામરૂપ-બ્રહ્મરૂપ થાય તેને જ પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર છે.’ ગુણાતીત સ્થિતિને પામે તો જ પુરુષોત્તમને વરણીય થવાય. સ્વામીની વાતુમાં શિવલાલભાઈનો પ્રશ્ન છે, ‘બ્રહ્મરૂપ કેમ થવાય?’ સ્વામીએ અંતર્યામીપણે જવાબ દીધો છે, ‘આ સાધુને બ્રહ્મરૂપ જાણીને મન-કર્મ-વચને સંગ કરે છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે.’ તે ઉપર ગુણાતીત સ્વામીએ વરતાલનું ૧૧મું વચનામૃત વંચાવીને કહ્યું જે, ‘આવો થાય છે ત્યારે પુરુષોત્તમની સેવામાં રહેવાય છે.’ બીજો કોઈ આવું બોલી ન શકે. તેને તો એમ થાય કે ‘આમ તે કહેવાતું હશે?’ બીજા બધા સાર્વજનિક સાધુ; પણ ગુણાતીત એક જ. ગુણાતીતને જ બ્રહ્મરૂપ જાણીને મન-કર્મ-વચને જો તેનો સંગ કરે તો બ્રહ્મરૂપ થાય.”

[યોગીવાણી: ૨૫/૮૦]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase