॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-9: Desiring Nothing Except God

Nirupan

Pramukh Swami Maharaj explained this Vachanamrut in Sarangpur, “We cannot see Bhagwan that is up above (seated in Akshardham) and we do not believe in the form of Bhagwan that is here (manifest in the Sant). How can one experience happiness?”

[Satsang Saurabh: 1/69]

સારંગપુરમાં આ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૯ નિરૂપતાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજ કહે છે, “ભગવાન ઉપર છે તે દેખાતા નથી ને અહીં છે તે મનાતા નથી. પછી ક્યાંથી સુખ આવે.”

[સત્સંગ સૌરભ: ૧/૬૯]

Nirupan

May 21, 1980. Mombasa. During an amusing afternoon moment, Pramukh Swami Maharaj emphasized the message of Vachanamrut Gadhada I-9 and said, “‘Pratyaksh’ (manifest) means that which is sitting in front of you (referring to himself as the manifest form of Shriji Maharaj). Just as one experiences exhilaration when seeing Maharaj and Swami in their dream, one should experience the same exhilaration having the darshan of the manifest. This assembly is the assembly of Akshardham. As long as one sees the qualities of this world, one has not completely developed swarup-nishthā.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4/198]

મોમ્બાસા, ૧૯૮૦. તા. ૨૧/૫ની બપોરે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૯ની રસલહાણ કરાવતાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજે મજકૂર આણી આપ્યો કે, “પ્રત્યક્ષ એટલે આ સામે બેઠા હોય તેમ. સ્વપ્નમાં મહારાજ કે સ્વામી દેખાય ને જેટલો આનંદ થાય, તેવો આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેનાં દર્શનમાં આવવો જોઈએ. આ અક્ષરધામની સભા છે. જ્યાં સુધી આ લોકનો ભાવ દેખાય છે ત્યાં સુધી સમ્યક્ પ્રકારે સ્વરૂપનિષ્ઠા નથી.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪/૧૯૮]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase