॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-13: Not Being Overcome by Adverse Circumstances

Nirupan

January 11, 1978, Nakuru (Lake Bogoria). Vachanamrut Loya 13 was read. Pramukh Swami Maharaj said, “The Satpurush is the cause. One should become attached to him. One should not meddle in anything else. One should not develop ‘my-ness’ with anything else. Then, one will never encounter problems. No matter what mandir he is assigned to or what sevā he is assigned, one would not become attached to the place or the sevā. One should let go of the mind’s resolves. We should take care of ourselves first - get rid of our own faults. Do not look at others. The Satpurush should become predominant in our life. Once we have attached to the cause, we should not think of anything else. We feel ‘I-ness’ and ‘my-ness’ because of the activity.”

Swamishri then explained Vachanamrut Gadhada III-11.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/487]

તા. ૧૯૭૮/૧૧/૧, નકુરુ (લેક બોગારીઆ). લોયા પ્રકરણના ૧૩મા વચનામૃતનું વાંચન થયું. તેના આધારે પ્રમુખસ્વામી મહારાજ બોલ્યા, “સત્પુરુષ કારણ છે. એમાં બંધાવું. કાર્યમાં બંધાવું નહીં. બાવાના ચાંદેચાંદ, બીજી ભાંજગડ ન કરવી. બીજું મમત ન રાખવું. તો કોઈ દા’ડો વાંધો ન આવે. ગમે તે મંદિરમાં મૂકે, ગમે તે સેવા સોંપે પણ મમત ન થાય. મનધાર્યું મૂકી દેવું. આપણે આપણું કરી લેવું. પોતાનું કાઢવું. બીજાનું જોવું નહીં. સત્પુરુષને પ્રધાન રાખવા. કારણમાં બંધાયા પછી બીજો વિચાર ન કરવો. ક્રિયાને લીધે અહં-મમત્વ થઈ જાય છે...”

આ પ્રકારનાં મર્મ વચનો ઉચ્ચારી સ્વામીશ્રીએ વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૧૧ નિરૂપ્યું.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૪૮૭]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase