॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-14: Personal Preferences

Nirupan

After reading the ‘Personal Preferences’ Vachanāmrut (Loyā- 14), Gunātitānand Swāmi said, “This is addressed to those who are full of enthusiasm, while those who are not enthusiastic will - if they get the opportunity - see and enjoy them [worldly pleasures].”

[Swāmini Vāto: 6/47]

રુચિનું વચનામૃત (લોયા ૧૪) વંચાવીને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે જે, “આ તો ખપવાળાને કહ્યું છે અને જેને ખપ નથી તે તો લાગ આવે જોઈ લે ને સ્વાદ કરી લે.”

[સ્વામીની વાતો: ૬/૪૭]

Nirupan

Gunātitānand Swāmi said, “Read the ‘Personal Preferences’ Vachanāmrut (Loyā 14). Without good intention, one cannot stay near God. If one’s intentions are good, the outcome will be good and if they are bad, the results too, will be bad.”

[Swāmini Vāto: 6/290]

ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે, “વાંચો ‘રુચિનું વચનામૃત.’ તે રુચિ સારી થયા વિના ભગવાન પાસે રહેવાય નહીં, રુચિ સારી થયે સારું થાય ને ભૂંડી થયે ભૂંડું થાય.”

[સ્વામીની વાતો: ૬/૨૯૦]

Nirupan

Gunātitānand Swāmi said, “If one stays a hundred years with such a Sadhu, then one’s inclination becomes good.” Then Swāmi had the ‘Personal Preferences’ Vachanāmrut (Loyā 14) read.

[Swāmin Vāto: 6/239]

ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે, “સો વરસ સુધી આવા સાધુ ભેળા અખંડ રહીએ તો સારી રુચિ થાય.” પછી રુચિનું વચનામૃત વંચાવ્યું.

[સ્વામીની વાતો: ૬/૨૩૯]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase