॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

પંચાળા-૪: મનુષ્યભાવમાં દિવ્યભાવનું

આખ્યાન

સૂર્ય કુંતાજી પાસે આવ્યા

રાજા કુન્તીભોજની પાસે દુર્વાસા આવ્યા. તેમણે રાજા પાસે ભિક્ષાની માંગણી કરી કહ્યું, “હું તારા ઘરમાં ભિક્ષાનું અન્ન ખાવા માંગું છું. તે માટે મારી આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ ન થાય. મારો દરેક વખતે યોગ્ય સત્કાર થવો જોઈએ.” રાજાએ તૈયારી બતાવી અને પોતાની દીકરી પૃથાને બ્રાહ્મણની સેવામાં રાખી. પૃથાની સેવાથી બ્રાહ્મણ પ્રસન્ન થયા અને વર માંગવા કહ્યું ત્યારે પૃથાએ પિતાની અને બ્રાહ્મણની પ્રસન્નતા જ માંગી. ત્યારે બ્રાહ્મણે પ્રસન્ન થઈ અથર્વવેદના મંત્રો શીખવ્યા કે જેનાથી જે દેવને બોલાવે તે દેવની ઇચ્છા હોય કે ન હોય પણ તેની સેવામાં હાજર થાય. વરદાન આપી બ્રાહ્મણ અદૃશ્ય થઈ ગયો. પૃથાને એ મંત્રોની સત્યતા ચકાસવાની ઇચ્છા થઈ. આથી તેણે સૂર્યમંત્રનો જાપ કર્યો. તરત જ સૂર્ય પોતાના બે સ્વરૂપ કરી એક સ્વરૂપથી કુંતી પાસે આવ્યા. અને સમાગમ દ્વારા ગર્ભ સ્થાપન કર્યો જે કર્ણ બન્યો.

[મહાભારત, વનપર્વ : ૨૮૦]

Surya Came to Kuntāji in a Human Form

Durvasa Rishi came to King Kuntibhoj and said, “I have come to eat at your home. Therefore, ensure that nothing happens against my orders. I should be received with respect each time.” Kuntibhoj agreed and entrusted his daughter Pruthā in the rishi’s service. The rishi was please with Pruthā’s service and granted her a boon. Pruthā, however, only asked that her father and the rishi remain pleased with her. The rishi was pleased and taught her a mantra that could invoke any deity in her service, even against their will. Pruthā wanted to check if the mantra would indeed work. She invoked the Suryadev, the sun deity. Surya came to her in a human form. Their consummation resulted in Kunti giving birth to Karna.

[Mahabharat, Vanparva: 280]

SELECTION 
TYPE * ઇતિહાસ * મહિમા * નિરૂપણ * પ્રસંગ * સાર * આખ્યાન VAKTA * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત * બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ REFERENCE * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧ * અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨ * અક્ષરામૃતમ્ * ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૧ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૨ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩ * જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૬ * પરાભક્તિ * બ્રહ્મના સંગે * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫ * બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨ * બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૪ * ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૫ * યોગીગીતા મર્મ * યોગીજી મહારાજની બોધ કથાઓ * યોગીવાણી * સંજીવની * સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧ * સ્વભાવવશ સંસાર * સ્વામીની વાતો PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase