॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-75: Redeeming Seventy-One Generations

Akhyan

King Māndhātā’s Daughters Attained Liberation Equivalent to Saubhari Rishi

Saubhari Rishi stood in Yamunā River’s water to perform penance for 60,000 years. Once, he saw two fish mating and his desire to marry awakened. He expended merits of 30,000 years of penance to acquire an attractive body and the merit of the remaining 30,000 years for wealth and property. All 50 of King Māndhātā’s daughters married Saubhari Rishi. Ultimately, he realized all of this to be the source of misery and left to perform penance again for his liberation. His wives noticed his spiritual achievement and were influenced to become satis to attain the same liberation as Saubhari.

[Bhagwat: 9/6/39-55]

માંધાતા રાજાની દીકરીઓનું કલ્યાણ સૌભરી ઋષિના જેવું થયું

સૌભરી ઋષિએ યમુનામાં જળમાં ઊભા રહી ભગવાન મેળવવા સાઠ હજાર વર્ષ તપ કરેલું, પણ એક વાર માછલા-માછલીનું મૈથુન જોયું કે તેને પરણવાનો વિચાર થયો અને ત્રીસ હજાર વર્ષના તપના બદલામાં યૌવન ખરીદ્યું. તેના રૂપને જોઈને માંધાતા રાજાની પચાસે પચાસ કુંવરીઓ પરણી. બીજા ત્રીસ હજાર વર્ષનું તપ મૂકી વૈભવ ને સમૃદ્ધિ વસાવી. છેવટે વિષયસુખ નાશવંત અને દુઃખનું કારણ છે એવું જ્ઞાન થતાં વનમાં ગયા અને ઘોર તપ કર્યું અને મોક્ષ પામ્યા. તેમની પત્નીઓ પણ સૌભરી મુનિની આધ્યાત્મિક ગતિ જોઈ, તેમના પ્રભાવથી સતી થઈને તેમનામાં જ લીના થઈ ગઈ અને તેમના જેવી ગતિને પામ્યા.

[ભાગવત: ૯/૬/૩૯-૫૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase