॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-29: Intensifying the Force of Dharma, Gnān, Vairāgya and Bhakti; Prārabdha, Grace and Personal Endeavor

Akhyan

Sāndipani’s Son Was Saved from Narak

Krishna and Balrām went to study at the āshram of Sāndipani Rishi. They learned 64 skills in 64 days and completed their studies. They requested Sāndipani to ask for guru-dakshinā. The muni said, “My son drowned in the ocean at Prabhās Kshetra. Please return him to me.”

Krishna and Balrām went to the ocean shore and the ocean deity appeared before them. Krishna asked for their guru’s son. The Ocean replied, “Shankhāsur (Panchjan) lives in my waters. He must have devoured him.” Krishna entered the waters, found Shankhāsur and killed him. However, he did not find the rishi’s son in his stomach. Krishna went to the City of Saiyam in narak. The king of narak Yamrāj returned the rishi’s son. Krishna and Balrām brought him back to Sāndipani.

સાંદીપનિ ઋષિનો પુત્ર નરકથી મુકાયો

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બલરામ સાથે સાંદીપનિ ઋષિના આશ્રમમાં અભ્યાસ કરવા પધાર્યા. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ૬૪ દિવસમાં ૬૪ કળાઓ સિદ્ધ કરી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. સાંદીપનિ મુનિને ગુરુદક્ષિણા માંગવા કહ્યું ત્યારે મુનિએ કહ્યું, “પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં મારો પુત્ર સમુદ્રમાં ડૂબીને મરી ગયો હતો. તેને તમે પાછો લાવી આપો.” શ્રીકૃષ્ણ-બલરામ સમુદ્ર કિનારે ગયા. સમુદ્ર પ્રગટ થતાં કૃષ્ણે ગુરુપુત્રની માંગણી કરી. સમુદ્ર કહ્યું કે, “મારા જળમાં શંખાસુર (પંચજન) રહે છે તે લઈ ગયો હશે.” ભગવાને તુરતા જ જળમાં પ્રવેશ કર્યો અને શંખાસુરને મારી નાંખ્યો, પરંતુ તેના પેટમાં બાળક ન હતો. ત્યાંથી ભગવાન યમરાજની સંયમની નગરીમાં ગયા. યમરાજે ગુરુપુત્ર પાછો આપ્યો. કૃષ્ણ-બલરામે આ પુત્ર સાંદીપનિને આપ્યો.

[ભાગવત : ૧૦/૪૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase