॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Vartal-20: King Janak’s Understanding

Akhyan

Even if my Mithilāpuri were to burn down...

Ashtāvakra Rishi discoursed daily to 88,000 rishis. King Janak by the name of Jandev also came to listen to his discourses. Once, Janak was late. The other rishis requested Panchshikh to begin the discourse. Panchsikh said, “Only after King Janak arrives.” The rishis spoke up, “He is tied up with ruling a kingdom. You start the discourse.” Janak arrived shortly. To put the rishis in place, Panchsikh created an illusion that Mithila was burning. The rishis immediately hurried to save their belongings in their huts. Janak, however, stayed put and said, “I have abundant wealth. The city of Mithila is mine, yet nothing of mine is burning.”

[Mahabharat, Shantiparva: 12/212-219]

આ મારી મિથિલાપુરી બળી જાય તો પણ...

અષ્ટાવક્ર ઋષિ રોજ કથા વાંચે ત્યારે અઠ્યાસી હજાર ઋષિઓ સાથે જનદેવ નામના જનક રોજ કથા સાંભળતા. એક વાર જનક રાજાને મોડા પડેલા જોઈ ઋષિઓએ પંચશિખને કથા કરવાની કહી. પ્રત્યુત્તર આપતાં પંચશિખે કહ્યું, “જનક રાજા આવે પછી જ.” ઋષિઓ બોલવા લાગ્યા, “એ તો રાજ્યમાં વીંટળાઈ ગયેલા છે. તમે કથા શરૂ કરો.” ત્યાં જ જનક આવ્યા. ઋષિનો અહંકાર ઉતારવા ભગવાને મિથિલા નગરીને માયાવી આગ લગાડી. નગરીની બાજુમાં આવેલી પોતાની ઝૂંપડીમાં પડેલો માલ બચાવવા ઋષિઓ દોડ્યા. જનક બોલ્યા. “મારી પાસે અનંત ધન છે, મિથિલાનગરી બળે છે છતાં મારું કશું બળતું નથી.”

[મહાભારત, શાંતિપર્વ: ૧૨/૨૧૨-૨૧૯]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase