॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-17: Reverence and Condemnation

Prasang

In Samvat 1938, Acharya Vihārilālji Mahārāj went to Chhapaiyā and asked Kothāri Govardhanbhāi and Kothāri Bechar Bhagat to accompany him. During this visit, the two kothāris had a dispute and subsequently Kothāri Bechar Bhagat returned to Vartāl. Kothāri Govardhanbhāi gained support from Vartāl devotees against Kothāri Bechar Bhagat, causing him to be dismissed from the mandir. This shattered him mentally and he went to the Ayurvedic doctor, Vishwanāthbhāi of Chānsad, for comfort. The latter had some affection for Bhagatji. The kothāri experienced peace when he talked about Bhagatji to the doctor.

At this time in Chānsad, Bhagatji Mahārāj gave darshan to Kālidāsbhāi in a dream and mentioned that he had arrived in Gadhada. The following day, Kālidāsbhāi mentioned the dream to the doctor and the kothāri. When they heard the details, they put their faith in the dream and all of them left for Gadhada to have Bhagatji’s darshan. When they got there, they were amazed to see him. They truly believed that Bhagatji appeared in the dream just to give them darshan in Gadhada.

Bhagatji scolded Kothāri Bechar Bhagat when he saw him and said, “If you are humble and bow to everyone, they will let you stay.” Bhagatji then asked him to read Vachanāmrut Loya-17. Bhagatji Mahārāj explained, “Shriji Mahārāj disliked ego. He disliked the service offered by an egoistic devotee. This flaw of ego remained even in those considered great, because the understanding of the Sant’s greatness had not entered their jiva. To highlight his dislike of ego and to make devotees humble, Mahārāj asked great sadhus such as Brahmānand Swāmi, Shukānand Swāmi and Surā Khāchar, ‘What flaw do you possess which would make you suffer a setback?’ They replied, ‘Mahārāj, we have the flaw of egotism. As a result, if a sadhu of equal status insults us, we become disturbed.’” (Gadhada III-28)

Kothāri Bechar Bhagat gathered the significance of all these discourses and said to Bhagatji, “I am ready to do exactly as you say.” Bhagatji told him to ask Kothāri Govardhanbhāi for forgiveness. Kothāri Bechar Bhagat went to Govardhanbhāi, prostrated to him, and asked for forgiveness. Bhagatji then said to Govardhanbhāi, “Please keep the kothāri in Vartāl by any means.”

“We can keep him there as a sadhu,” Govardhanbhāi replied.

Bhagatji agreed to this. Bechar Bhagat was initiated as a sadhu by Acharya Mahārāj and named Mahāpurushdās Swāmi.

[Brahmaswarup Shri Prāgji Bhakta: 188]

સં. ૧૯૩૮, આચાર્યશ્રી વિહારીલાલજી મહારાજ સાથે કોઠારી શ્રી ગોવર્ધનભાઈ તથા કોઠારી બેચર ભગત છપૈયા ગયા. ત્યાં કોઠારી ગોવર્ધનભાઈ તથા કોઠારી બેચર ભગતની વચ્ચે અંટસ પડી અને એવો વિક્ષેપ થયો કે વડતાલ પાછા આવવું પડ્યું. અહીં પણ કોઠારી ગોવર્ધનભાઈના કહેવાથી હરિભક્તોએ વિરોધ કર્યો ને કોઠારી બેચર ભગતને મંદિરમાંથી રજા આપી. માનભંગ થવાથી ભગતજી વિષે હેતવાળા એવા વૈદ્યરાજ વિશ્વનાથભાઈને ત્યાં ચાણસદ ગયા. અહીં ભગતજીનો મહિમા સાંભળી શાંતિ થઈ. અહીંના હરિભક્ત કાલિદાસને ભગતજીએ સ્વપ્નમાં દર્શન દીધાં કે ભગતજી ગઢડા પધાર્યા છે. આથી વૈદ્યરાજ અને કોઠારી બેચર ભગત ગઢડા આવ્યા અને અહીં ભગતજીનાં દર્શન કરી આશ્ચર્ય પામ્યા. અહીં કોઠારી બેચર ભગતને જોઈ ભગતજીએ ખૂબ ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું, “નિર્માની થઈ સૌને પગે લાગો એટલે તમને રાખશે.” એટલી વાત કરી પછી લોયા ૧૭મું વચનામૃત વંચાવીને ભાગવતમાં ઉદ્ધવજી ગોપીઓનો મહિમા કેવો સમજતા તેની વાત કરી કહ્યું, “શ્રીજીમહારાજને માની ભક્તની ચાકરી પણ ગમતી નહીં. માનરૂપ દોષ મોટા મોટામાં પણ રહી જાય છે.” તે ઉપર બ્રહ્માનંદ સ્વામી, શુકમુનિ તથા સુરાખાચરની વાત કરી. પછી હસતાં હસતાં ભગતજીએ કહ્યું, “જેના નિરમાની ભગવાન તેના ભક્તને શે જોઈએ માન.” કોઠારી બેચર ભગત સમજી ગયા અને ભગતજીની આજ્ઞાથી વડતાલ જઈ ગોરધનભાઈ કોઠારીની દંડવત્ પ્રણામ કરી માફી માગી આવ્યા. અને ત્યાર બાદ તેઓ સાધુ થયા અને તેઓનું નામ ‘મહાપુરુષદાસજી’ પડ્યું. આમ ભગતજીએ દેશકાળ ટાળી, ત્યાગી કરી, અખંડ ભજન-સ્મરણ થાય એવું સુખ કરી આપ્યું.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત: ૧૮૮]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase