॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-13: Not Being Overcome by Adverse Circumstances

Prasang

August 1961, Mumbai. During the reading of Loya-13 in kathā, Yogiji Mahārāj said, “No one asked at that time who that Akshar is or how we can become aksharrup. They asked other questions but not that one. Otherwise, Mahārāj would have answered.”

One devotee asked, “Mahārāj did not inspire anyone to ask?”

Yogiji Mahārāj answered, “Mahārāj could not speak about himself [that he is sarvopari], so how can he talk about this [the identity of Aksharbrahman and his greatness]?”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/221]

ઑગસ્ટ ૧૯૬૧, મુંબઈ. કથાપ્રસંગે વચનામૃત લોયા ૧૩ની વાત નીકળતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “તે વખતે કોઈએ એમ ન પૂછ્યું, ‘અક્ષર કોણ?’ ‘અક્ષરરૂપ કેમ થવાય?’ બીજા પ્રશ્નો પૂછ્યા, પણ આ પ્રશ્ન ન પૂછ્યો; નહીં તો મહારાજે ઉત્તર કર્યો હોત!”

એક હરિભક્તે પૂછ્યું, “મહારાજે કોઈને પ્રેરણા પણ ન કરી?”

ત્યારે યોગીજી મહારાજ કહે, “મહારાજને પોતાની વાત પણ થતી ન હતી, તો પછી આ વાત ક્યાં કરે?”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૨૨૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase