॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Kariyani-12: Destroying the Kāran Body; A Tamarind Seed

Prasang

Gunātitānand Swāmi arrived in the orchard of Junagadh mandir. There, the bordi trees were being dug up. He asked the workers to bring the roots to him. Swāmishri took each tree’s roots in his hands and said for each one, “This one’s kāran body has been destroyed.” Rays of light would emanate from Swāmishri’s eyes and fall on the tree roots. Jāgā Bhakta asked Swāmishri, “Swāmi, Mahārāj has said the kāran body is destroyed by meditating on his form and by following his commands. What spiritual endeavors did these bordi roots do such that their kāran body was destroyed?”

Swāmishri laughed and answered, “When Bhagwān or the Motā-Purush use their anyathā-kartum powers, there is no need for spiritual endeavors.”

Hearing the answer, Jāgā Swāmi understood how fortunate these bordi trees must be that Swāmishri’s drashti fell on them.

[Aksharbrahman Shri Gunātitānand Swāmi: 2/131]

જૂનાગઢ મંદિરની વાડીમાં બોરડીઓ ખોદવાનું કામ ચાલે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ત્યાં પધાર્યા. સૌને કહ્યું, “મૂળિયાં મારી પાસે લાવજો.” સ્વામીશ્રી મૂળિયું હાથમાં લઈ બોલે, “આનું કારણ શરીર બળી ગયું.” ત્યાં તો સ્વામીશ્રીની આંખોમાંથી તેજ છૂટે અને મૂળિયાં પર પડે. બોરડીનાં મૂળિયાંનાં કારણ શરીર સ્વામીશ્રીએ આવી રીતે બાળી નાખ્યાં તેથી જાગા ભક્તે પૂછ્યું, “સ્વામી! કારણ શરીર તો મહારાજના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી અને તેમનાં વચન પાળવાથી બળે છે એમ મહારાજે લખ્યું છે. તો આ બોરડીનાં ઠૂંઠાંએ કારણ શરીર બાળવા શું સાધન કર્યાં?”

તે સાંભળી સ્વામીશ્રીએ હસતાં હસતાં કહ્યું, “ભગવાન કે મોટાપુરુષ જ્યારે અન્યથાકર્તું શક્તિ વાપરે ત્યારે સાધનની જરૂર રહે નહીં.”

સ્વામીશ્રીના આ વચનથી જાગા ભક્તને અંતરમાં થયું કે: અહો! બોરડીનાં પણ અહોભાગ્ય કે સ્વામીશ્રીની તેના ઉપર દૃષ્ટિ પડી ગઈ!

[અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ૨/૧૩૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase