॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ગઢડા અંત્ય-૯: જાણપણારૂપ દરવાજાનું

નિરૂપણ

તા. ૨૭/૨/૧૯૭૦, કિસુમુ. બપોરની કથામાં વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૯ વંચાવી યોગીજી મહારાજ કહે, “ભગવાન અને સંતમાં મનુષ્યભાવ ન આવે એ જાણપણું કહેવાય. કોઈનો અભાવ ન આવે તે જાણપણું. મધ્ય ૪૬માં કહ્યું છે – ભગવાનના ભક્તને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી, પણ ભગવાનના ભક્તનો અભાવ આવે એ મરણ છે. ‘અહોહો! મગનભાઈ કેવા ભક્તરાજ!’ એવો મહિમા સમજાય તો જાણપણું રહ્યું. દરેકના ગુણ જ લેવા. દોષ પડતા મૂકવા. ભેંસનાં શીંગડાં ભેંસને ભારે. તું ભગવાન સામું જોને! કર્તા ભગવાન છે. તેમનો આશરો હોય તો કોઈ દુઃખ ન રહે. પુરુષોત્તમ નારાયણ સિવાય કોઈનો ભાર ના રહે એ જાણપણું.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૬/૬૫]

તા. ૭/૧/૧૯૬૭, મુંબઈ. કથાપ્રસંગમાં વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૯ વંચાવી નિરૂપણ કરતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “બહાર વિદ્વાનો ઇસ પાર કે ઉસ પાર જ્ઞાન કરે પણ કોઈ સમજી ન શકે. અક્ષરધામ મૂર્તિમાન છે તે જાણપણું છે. તેમાં મહારાજ પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન છે. દર્શન આપે છે. મનુષ્યભાવ આવી જાય તે જાણપણું ખોવાઈ ગયું.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૩૬૫]

SELECTION



Type

* ઇતિહાસ

* મહિમા

* નિરૂપણ

* પ્રસંગ

* સાર

* આખ્યાન

Vakta

* અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી

* બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ

* બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાગજી ભક્ત

* બ્રહ્મસ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજ

* બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ

* બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ

Reference

* અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૧

* અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી: ભાગ ૨

* અક્ષરામૃતમ્

* ચલો ચલેં હમ અક્ષરધામ

* પરાભક્તિ

* બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૧

* બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૨

* બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૩

* બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૪

* બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૫

* બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ભાગ ૬

* બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૧

* બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ભાગ ૨

* બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રી પ્રાગજી ભક્ત

* યોગીગીતા મર્મ

* યોગીવાણી

* સંજીવની

* સત્સંગ સૌરભ: ભાગ ૧

* સ્વભાવવશ સંસાર

* સ્વામીની વાતો

Place

Year


Type: Keywords Exact phrase