॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-63: Faith; Realising God Perfectly

Nirupan

After reading Vachanāmrut Gadhadā I-63, Gunātitānand Swāmi talked extensively on the glory of God: “The jiva remains weak because the glory of God is not understood as stated here. Lust, greed, taste, attachment and ego are all like the ocean, but they will become small like the footprints of a cow by God’s grace. This is the glory of God; so never allow the jiva to become weak. Lakshmiji and God are in our service just as parents are naturally in the service of their children. Whatever we wish will happen. However, we have knowingly suppressed your powers as this attainment is rare even for great deities.”

[Swāmini Vāto: 1/305]

ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે, “પ્રથમ પ્રકરણનું ત્રેસઠમું વચનામૃત વંચાવીને મહિમાની બહુ વાત કરી જે, આમાં કહ્યું છે એમ સમજાય નહીં તેથી જીવ દૂબળો રહે. પણ ભગવાનને પ્રતાપે કામ, લોભ, સ્વાદ, સ્નેહ ને માન તે સર્વે સમુદ્ર જેવા છે, પણ ગાયનાં પગલાં જેવા થઈ જાશે, માટે આવો મહિમા છે. તે સારુ કોઈ દિવસ જીવમાં દુર્બળપણું આવવા દેવું નહીં. ને લક્ષ્મી તથા ભગવાન તો આપણી સેવામાં છે; કેમ જે, માબાપ તો છોકરાની સેવામાં જ હોય. ને આપણે તો જેમ કરીએ તે થાય, પણ જાણીને દબાવી રાખ્યું છે. ને આ પ્રાપ્તિ તો મોટા ઈશ્વરને પણ દુર્લભ છે.”

[સ્વામીની વાતો: ૧/૩૦૫]

“What is meant by the manifest form of Brahma?” Yogiji Mahārāj gave a clear answer, “Gunātitānand Swāmi is the manifest form of Brahma. According to Vachanāmruts Gadhadā I-63 and Gadhadā I-71, Akshar is essential in Satsang, but this Akshar was not revealed. Shriji Mahārāj himself stayed in Bhādrā for over a month and spoke the glory of Akshar extensively, and he revealed that Gunātitānand Swāmi is Akshar. Thereafter, during a festival at Junāgadh Mandir, Gopālānand Swāmi had the devotees from Bhādrā narrate these incidents. In this way, the concept of Akshar remained secret within the Satsang and only a few people were aware of it. This was not discussed in public until Sadguru Gopālānand Swāmi revealed it. That Aksharbrahma is immortal and is the manifest form of Brahma.”

[Yogi Vāni: 2/15]

“પ્રગટ બ્રહ્મ એટલે શું?” એ પ્રશ્ન નીકળ્યો. યોગીજી મહારાજ સચોટ ઉત્તર આપતા કહે, “ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પ્રગટ બ્રહ્મ છે. પ્રથમનું ૭૧ અને ૬૩ વચનામૃત પ્રમાણે સત્સંગમાં અક્ષરની જરૂર છે એમ નામ પાડેલું, પણ એ અક્ષર કોણ છે એમ જાહેર નહોતું થયું. શ્રીજીમહારાજે પોતે એક મહિનો ભાદરા રહી અક્ષરનો મહિમા બહુ કહ્યો હતો; અને એ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે એમ પણ વાત કરી હતી. તે પછી એક વખત જૂનાગઢમાં સમૈયામાં ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ભાદરાના હરિભક્તો પાસે એ વાત કરાવી હતી. આમ, અક્ષરની વાત અંદરખાને પડી રહેલી. પાંચ-સાત જણ જાણે, ‘પબ્લિક’માં જાહેર નહોતી થઈ, તે પ્રથમ સદ્‌ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બહાર પાડી. એ અક્ષરબ્રહ્મ ચિરંજીવી છે. તેને પ્રગટ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કહેવાય.”

[યોગીવાણી: ૨/૧૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase