॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-31: A Method of Meditation Using the Example of a Shadow

Nirupan

July 22, 1965, Bochāsan. Yogiji Mahārāj had Vachanamrut Gadhadā III-31 read during the afternoon discourse and explained, “The time is written here to ensure that we meditate (on the exact environment surrounding Mahārāj). At that time, who did the sādhus understand ‘the God visible before you’ to be? Mahārāj himself is explaining his own greatness, stating that, ‘I am like this!’ At that time, did anyone not ask, ‘Mahārāj! Who are you describing? Are you describing yourself or someone else?’”

Thereafter, hearing the words, “The form of God in Akshardhām and the form of God that is present on this earth is gunātit (transcends the three gunas)...” Swāmishri meaningfully laughed and said, “One should not perceive human traits in him.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 4/90]

તા. ૨૨/૭/૧૯૬૫, બોચાસણ. બપોરની કથામાં વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૩૧ વંચાવીને યોગીજી મહારાજ કહે, “આમાં ટાઇમ લખ્યો તે આપણને ધ્યાન ધરવા. તે વખતે દૃષ્ટિગોચર ભગવાનને સંતો શું સમજતા હશે? મહારાજ પોતે પોતાનો મહિમા સમજાવે છે કે ‘હું આવો છું!’ તે વખતે કોઈએ પૂછ્યું નહીં હોય કે ‘મહારાજ! આ વર્ણન કોનું કરો છો? આ તમારી વાત કરો છો કે બીજાની?’”

“... ધામની મૂર્તિ ને અહીંની મૂર્તિ ગુણાતીત છે...” એ સાંભળી માર્મિક હસીને સ્વામીશ્રી કહે, “તેમાં મનુષ્યભાવ ના લાવવો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૪/૯૦]

June 24, 1977, London. In the morning, Pramukh Swami Maharaj explained the principle of Vachanamrut Gadhada III-31, “There is no difference between the form in Akshardham and the form here.”

Someone asked, “This talk is by Maharaj during his time so it applied to that time. Afterward, Maharaj remained present through the Gunatit Sant and they all appear differently. How should we understand that?”

“Even though the appearance may be different, who looks through those eyes? Who walks through those feet? Who talks through them? Who resided in every part of their body? It does not matter if the form appears different, but it is nothing but Maharaj. For this reason, Maharaj says: ‘There is not an iota of difference.’ So, even though the appearance is different, the entity is the same.” Swamishri clarified succintly.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/343]

તા. ૧૯૭૭/૬/૨૪, લંડન. સવારે ગઢડા અંત્ય પ્રકરણના ૩૧મા વચનામૃતનો મુદ્દો સમજાવતાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજ બોલ્યા કે, “અક્ષરધામના સ્વરૂપમાં ને આ સ્વરૂપમાં રોમમાત્રનો ફેર નથી.”

તે વખતે કો’ક મુમુક્ષુએ પૂછ્યું, “આ તો મહારાજે જે વખતે વાત કરી હતી ત્યારની વાત છે. પણ ત્યારપછી ગુણાતીત સંત દ્વારા મહારાજ પ્રગટ રહ્યા તેમાં તો જુદા જુદા આકાર દેખાય છે, તેનું કેમ સમજવું?”

“આકાર ભલે જુદા દેખાય પણ આંખમાં જોવાવાળું કોણ છે? પગમાં ચાલનારા કોણ છે? બોલનારા કોણ છે? અંગોઅંગમાં કોણ છે? ભલે ને આકાર જુદા જુદા દેખાય પણ તેમાં મહારાજ સિવાય બીજું કશું નથી. એટલા માટે જ મહારાજ કહે છે કે: ‘રોમમાત્રનો ફેર નથી.’ ભલે આકૃતિ જુદી દેખાય પણ તત્ત્વ એક જ છે.” સ્વામીશ્રીએ સચોટ સ્પષ્ટતા કરી આપી.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૩૪૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase