॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-16: The Vow of Fidelity

Nirupan

March 12, 1963. Mumbai. In Kapolvādi, Yogiji Mahārāj explained Vachanāmrut Gadhadā II-5, “One should examine if one has thoroughly understood God’s form (swarup-nishthā). Understand it. There is no option. If one has not developed these inclinations (of fidelity and courage), one will not go to Akshardhām. Thousands of words apply to this. This is not false. If one has fidelity to God, then he will take one to Akshardhām. All of the other (minor) gods were made by this God (Shriji Mahārāj). So that you understand Shriji Mahārāj’s form this way, this Vachanāmrut was read.

“If one is shaky in their understanding, then contemplate on Gadhadā III-16 and Gadhadā II-5. After firm swarup-nishthā one will develop love for the Sant. Otherwise, one will slip away. Make the base strong - the base of swarup-nishthā. Then one will experience 100% percent bliss. Others are eating simple foods. We eat ghee and bananas (we have everything available). Mahārāj will enter us and explain everything if we hold on to the base. If there are two Gods, they will quarrel. How will be benefit? If this is firmly understood and we understand the inclination, then all doubts will be removed. Understanding comes from trust, not from scriptures and not by ourselves. Hundreds of thousands believed Mahārāj was equal to an āchārya, some like Krishna, and some like Rām in Vaikunth. Those abodes are destroyed. You have affection, so let go of your mind’s doubts.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/448]

તા. ૧૨/૩/૧૯૬૩, મુંબઈ. કપોળવાડીમાં યોગીજી મહારાજ કહે, “... પતિવ્રતાપણું હશે તો જ અક્ષરધામમાં તેડી જાશે. બધા ભગવાન આના કરેલા ભગવાન છે... આઘુંપાછું થતું હોય તો, અંત્ય ૧૬ અને મધ્ય ૫ વિચારવાં. સ્વરૂપનિષ્ઠા પછી સંતમાં હેત થશે. નહીં તો ફસકી જશે. થડ પાકું કરો – સ્વરૂપનિષ્ઠાનું. પછી બે આનાનો સોળ આની આનંદ આવે. બીજા કણેથું ખાય છે. આપણે ઘી-કેળાં થઈ ગયાં. મહારાજ પ્રવેશ કરીને સમજાવી દેશે. એક થડ પકડો. બે ભગવાન હશે તો તકરાર કરશે. તેમાં આપણે શું? તે કોઈ દી’ પૂછવાનું નહીં રહે. ગેડ બેઠી હોય, અંગ બંધાણું હોય, તો ગડભાંજ નીકળી જાય. વિશ્વાસે ગેડ બેસે... તમને હેત છે તો મનના ગોટા છોડી દો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૪૪૮]

November 5, 1977, Philadelphia. After the morning puja, Pramukh Swami Maharaj spoke on Vachanamrut Gadhadā III-16, “One who has faith in their Ishtadev, feelings toward their Ishtadev, and understands the greatness of their Ishtadev will serve all who has a relationship to their Ishtadev. If one does not have such feelings for their Ishtadev, then no matter how great someone may be, one will not develop feelings for him. And he will not see his virtues. He will not see the virtue that - He is the granter of liberation. One should have one target. If one struggles mentally (accepting this), then his whole life will pass by. Look at how Shastriji Maharaj spoke of Nirgun Swami’s greatness. Yet, Nirgun Swami only joined everyone to Shastriji Maharaj. Because of this, there was unity. (Swamishri spoke the word ‘unity’ in English.) The devotees of Africa never thought about celebrating Nirgun Swami’s birthday or publishing his photos. If one has firm faith in Shastriji Maharaj, then one would have the same faith in Yogiji Maharaj. If one does not, then his foundation is weak. Yogiji Maharaj spoke the greatness of Sant Swami and others. However, there cannot be two or four forms (of the Satpurush). (The Satpurush) has only one form. Shastriji Maharaj explained the principle that the Satpurush has only one form. True loyalty is remaining loyal to the Sanstha that Shastriji Maharaj and Yogiji Maharaj established.”

Swami says this because Nirgun Swami was instrumental in increasing the Satsang in Africa by writing thousands of letters to the devotees of Africa. Despite that Nirgun Swami single-handedly increased Satsang, he joined all to Shastriji Maharaj. Therefore, the devotees of Africa were truly joined to Shastriji Maharaj and not Nirgun Swami.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/436]

તા. ૧૯૭૭/૧૧/૫, ફિલાડેલ્ફિયા. પ્રાતઃપૂજા પછી પ્રમુખસ્વામી મહારાજે વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૧૬ના આધારે એકનિષ્ઠાની અનુપમ વાતો કરતાં જણાવ્યું:

“ઇષ્ટદેવને વિષે જેને નિષ્ઠા છે, ભાવ છે, મહિમા છે, એ સંબંધે બીજાની સેવા કરે. આપણા ઇષ્ટદેવને વિષે ભાવ ન હોય ને ગમે એવો મોટો હોય તો પણ એને વિષે ભાવ ન આવે. બીજાનો ગુણ ન આવે. શું? ‘કલ્યાણના દાતા છે’ એવો ગુણ ન આવે. નિશાન એક રાખવું. ગડમથલ થયા કરે તો જિંદગી જતી રહે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ નિર્ગુણ સ્વામીનો કેવો મહિમા કહેતા! છતાં તેઓ બધાને શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં જ જોડતા. તેમ હતું તો ‘યુનિટી’ (એકતા) રહી. આફ્રિકાવાળાઓએ પણ સંકલ્પ કર્યો નથી કે ‘નિર્ગુણ સ્વામીની જયંતી ઊજવીએ, ફોટા છપાવીએ.’ શાસ્ત્રીજી મહારાજના સ્વરૂપમાં દૃઢતા હોય તો યોગીજી મહારાજમાં નિષ્ઠા થાય જ. ન થાય તો મૂળ પાયો જ કાચો છે. યોગીજી મહારાજે સંત સ્વામી વગેરે સંતોનો મહિમા કહ્યો છે. પણ સ્વરૂપ બે-ચાર ન હોય; એક જ હોય. શાસ્ત્રીજી મહારાજે એક જ સ્વરૂપનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ ને યોગીજી મહારાજની સંસ્થાનો પક્ષ રાખવો એ જ સાચો પક્ષ...”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૪૩૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase