॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-22: Singing without Remembering God Is as Good as Not Singing at All; The Digit ‘1’

Nirupan

A trails of zeroes without the digit ‘1’ leading them amounts to nothing. On the spiritual path, Bhagwan is ‘1’ and singing kirtans, playing musical instruments, etc. are like zeroes. One receives the true fruit if one engages in these spiritual endeavors with the remembrance of Bhagwan. However, forgetting Bhagwan, no spiritual endeavor results in true fruits. This is the main principle of this Vachanamrut; therefore, the compiling paramhansas gave it a meaningful title ‘ekadā’ (the digit ‘1’).

એકડા વિનાનાં મીંડાંનો કોઈ સરવાળો મળતો નથી. તેમ સાધના માર્ગમાં ભગવાન એકડાની જગ્યાએ છે અને બીજા ગાન-વાદન-કીર્તન વગેરે તમામ સાધનો મીંડાંની જગ્યાએ છે. ભગવાનને આગળ રાખીને, તેમની સ્મૃતિ સહિત આ સાધનો કરવામાં આવે તો તેનું યથાર્થ ફળ મળે છે, પરંતુ તેમને વિસારીને જો કોઈ પણ સાધન કરવામાં આવે તો તેનું યથાર્થ ફળ મળતું નથી. આ વચનામૃતનો આ મુખ્ય મુદ્દો છે, જેને સંપાદક પરમહંસોએ અહીં શીર્ષકમાં જ ‘એકડા’ના સુંદર દૃષ્ટાંત દ્વારા સચોટ બનાવ્યો છે.

Explaining Gadhada I-22, Yogiji Maharaj said, “How should one remember Bhagwan? Bhagwan eats while I eat. He studies while I study. Without remembering Bhagwan - ‘wow, what tasty dudhpāk!’ – will Maharaj eat [with you]? One should read with the thought that Maharaj and Swami are present. Develop a habit. While walking, Maharaj and Swami are walking with me. One should attach their vrutti on Bhagwan. Bhagatji Maharaj’s shishya Vignandas Swami maintained his vrutti on Bhagwan. Sant is always happy. If we rid our heart of women and wealth, then we are happy. One should forsake the entanglement of these two things. Maharaj did just that.”

[Brahmaswarup Yogiji Maharaj: 3/253]

વચનામૃત ગ. પ્ર. ૨૨ નિરૂપતાં સ્વામીશ્રીએ કહ્યું, “ભગવાન કેમ સંભારવા? તો હું જમું છું તે ભેળા મહારાજ જમે છે. ભણતાં ભણે છે. ‘શું દૂધપાક!’ એમ સ્મૃતિ વગર જમે તો મહારાજ જમશે? ભાવથી ધરવો જોઈએ. મહારાજ ને સ્વામી બેઠા છે, એમ ધારી વાંચવું. ટેવ પાડવી જોઈએ. હાલતામાં મહારાજ-સ્વામી ભેળા હાલે છે. દેહભાવ નહિ, વૃત્તિ જોંટ (જોઇન્ટ) રાખવી જોઈએ. ભગતજીના શિષ્ય વિજ્ઞાનદાસ સ્વામી વૃત્તિ રાખતા. સંત સુખિયા. સ્ત્રી ને ધન હૈયામાંથી કાઢીએ તો સુખિયા. એ બે વસ્તુનો લોચો કાઢવો. મહારાજે કાઢ્યો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૨૫૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase