॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-33: The Vow of Non-Lust

Nirupan

Yogiji Mahārāj said, “Without observing the vow of non-lust, even if one has studied the scriptures and gained scriptural knowledge, it amounts to nothing. This knowledge is in vain. Physical renunciation (tyāg) is in vain. If desires sprout, start chanting with a mālā. If desires for a woman remain, everything is futile. An ekāntik [bhakta] does not desire women. A renunciant who desires a woman is a fool. The summits of a mountain look beautiful from a distance, but when close, all you see are stones. Mere stones! Mahārāj told the paramhansas that one will go to narak if one falls for this (women and wealth). If we remove desires for women and wealth from our heart, we are already sitting in Akshardhām. The body of men and women is impure and characterized by the qualities of māyā. It is composed of bones. Why would a pure aspirant like a paramhansa desire it? Mahārāj protested this; so one should develop an aversion [to women and wealth].”

[Yogi Vāni: 28/4]

યોગીજી મહારાજ કહે, “નિષ્કામી વર્તમાન વિના વિદ્યા, શાસ્ત્ર ભણ્યા હોય તોય કાંઈ નહીં. વિદ્યા નિષ્ફળ. ત્યાગ નિષ્ફળ. સંકલ્પ થાય તો માળા ઘમકાવવી. સ્ત્રીમાં વાસના રહી તો બધું વ્યર્થ. સારા એકાંતિક એની ઇચ્છા નથી કરતા. ત્યાગી થઈને ઇચ્છા કરે તે મૂર્ખ છે. શિખર દૂરથી સારાં દેખાય. નજીકથી પાણા દેખાય. પથરા!... મહારાજ પરમહંસોને કહે છે કે એમાં પડે તો સીધો નરકમાં જાય. એમ ધન ને સ્ત્રી હૃદયમાંથી કાઢી નાખીએ તો અક્ષરધામમાં બેઠા છીએ... સ્ત્રી-પુરુષનો દેહ મલિન ને માયિક છે. બધું હાડકાંનું છે. તેની શુદ્ધ મુમુક્ષુ પરમહંસ કેમ ઇચ્છા કરે? મહારાજે તેની હડતાલ પાડી. અભાવ કરી દેવો.”

[યોગીવાણી: ૨૮/૪]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase