॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-71: God Manifests with His Akshardhām

Mahima

Yogiji Mahārāj said, “Mahārāj has said in Vachanāmrut Gadhadā I-71 that he came onto this earth along with Akshar. One should understand this and explain it to others. Because one does not talk about this in Satsang, Satsang does not spread. Shāstriji Mahārāj propounded this knowledge, so tens of thousands of people became satsangis.”

[Yogi Vāni: 13/30]

યોગીજી મહારાજ કહે, “વચનામૃત ગઢડા પ્રથમના ૭૧માં મહારાજે લખ્યું કે અક્ષરે સહિત હું આવ્યો છું. તે સમજવું ને બીજા આગળ વાત કરવી. સત્સંગમાં આ વાત નથી કરતા તો પ્રચાર નથી થતો. શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ વાત કરી તો લાખો સત્સંગી થયા.”

[યોગીવાણી: ૧૩/૩૦]

Yogiji Mahārāj said, “Mahārāj says in Vachanāmrut Gadhadā I-71 that Purushottam came onto this earth along with Akshar; one should understand this principle and explain it to others. We have a million satsangis. If everyone talked [about this], then our numbers would grow to 5 million satsangis. However, nobody obeys this command. (Referring to Gunātitānand Swāmi) Bhagatji Mahārāj used to say, ‘He who sleeps here is Akshar.’ In this way, he propounded the glory of [Gunātitanand] Swāmi. Similarly, if the entire Satsang fellowship propounded this knowledge, how Satsang would flourish!”

[Yogi Vāni: 21/7]

યોગીજી મહારાજ કહે, “વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૭૧માં મહારાજ કહે છે, અક્ષર સહિત પુરુષોત્તમ આવ્યા એમ સમજવું અને બીજા આગળ એમ વાત કરવી. આપણે તો દસ લાખ સત્સંગી છે. જો બધા વાત કરે તો ૫૦ લાખ સત્સંગી થાય; પણ એ આજ્ઞા કોઈ પાળતું નથી. ભગતજી મહારાજ કહેતા, ‘આ સૂતું છે એ અક્ષર છે...’ એમ સ્વામીના મહિમાની વાત પ્રવર્તાવી. આ રીતે આખો સત્સંગ વાત કરે, તો કેવો સત્સંગ વધે!”

[યોગીવાણી: ૨૧/૭]

Pramukh Swāmi Mahārāj says, “Shriji Mahārāj came from Akshardhām, along with his muktas, with the wish that infinite jivas develop his nishthā - he mentioned this in Vachanāmrut Gadhadā I-71. Shāstriji Mahārāj spread Mahārāj’s message to everyone. If everyone spreads this message to everyone as according to Mahārāj’s āgnā, then one can be said to behave as the ātmā (as according to Gadhadā II-51). We have to ‘catch’ this message and behave as the ātmā. When one speaks of this to another, and he speaks to another... a hundred-thousand will develop this nishthā. This is a wire from Akshardhām that we have to spread to everyone. When we do this, then our life will be fruitful.”

[Sanjivani: 1/46]

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ કહે, “શ્રીજીમહારાજ અનંત જીવોને પોતાની નિષ્ઠા થાય – એ સંકલ્પ લઈને પોતાના અક્ષરધામ અને મુક્તોને લઈને આવ્યા. ગઢડા પ્રથમના ૭૧મા વચનામૃતમાં શ્રીજીમહારાજે આ વાત કરી છે. આ આદેશને શાસ્ત્રીજી મહારાજે ઝીલીને દરેકને આ વાત કરી. મહારાજના વચન પ્રમાણે-આજ્ઞા પ્રમાણે જેટલું અક્ષરપુરુષોત્તમની વાત સમજાવવાનું કાર્ય થાય એટલા આત્મસત્તારૂપ થયા કહેવાઈએ. આપણે ય એ આદેશ ઝીલવાનો છે-આત્મસત્તારૂપ થવાનું છે. ભરવાડનો લાકડિયો સંદેશો કહેવાય. એકને મળે, એ બીજાને વાત કરે. એમ કરતાં લાખો ભેગા થઈ જાય. તેમ આપણે અક્ષરધામથી આવેલો તાર છે. બધાને એ પહોંચાડવો છે. એ કરવાનું છે તો આપણો દેહ સાર્થક થશે.”

[સંજીવની: ૧/૪૬]

Pramukh Swāmi Mahārāj says, “According to Vachanāmrut Gadhadā I-71, Bhagwān came along with his Akshardhām - one should understand this and explain it to others. Shāstriji Mahārāj spread this message; therefore, we should also fearlessly speak about this to others. The message is truthful so it will grow in the heart of whoever you speak to. Forsake the fear of whether someone will understand this or not and speak frerely. It will grow (in their heart) no matter what.”

[Sanjivani: 1/86]

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ કહે, “વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૭૧ પ્રમાણે અક્ષરધામ સહિત ભગવાન આવ્યા છે તે વાત સમજવી ને બીજાને કરવી. શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ વાત પ્રગટ કરી. માટે આપણે નિધડકપણે આ વાતો કરવી. વાત સાચી છે તે ગમે ત્યાં નાખો ત્યાં ઊગશે. ખોટો રૂપિયો હોય તે સગા ભાઈને આપીએ તોય બીક લાગે છે કે પાછો આપશે? કોઈને સમજાશે કે નહીં સમજાય? તેવી બીક રાખી વાત કરવામાં કસર ન રાખવી. માટે વાત કરવી. ઊગ્યા વગર રહેવાનું નથી.”

[સંજીવની: ૧/૮૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase