॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-48: The ‘Vandu’ Devotional Songs; Taking Birth in the Company of the Sant

Prasang

Yogiji Mahārāj said, “‘Vandu Sahajānand ras-rup, anupan sārne re lol’ - Premānand Swāmi sang this garbi in front of Mahārāj. Mahārāj became pleased and said, ‘Ask for whatever you wish.’ Premānand Swāmi said, ‘Mahārāj, all I wish is that your murti remains with me constantly.’

“Mahārāj replied, ‘The means for that are different. When you become the form of Gunātit (akshar-rup), then My murti will remain with you constantly.’

“Without becoming akshar-rup, no one has the right to offer bhakti to Purushottam.”

[Yogi-Vāni: 2/51]

યોગીજી મહારાજ કહે, “‘વંદું સહજાનંદ રસરૂપ, અનુપમ સારને રે લોલ’ – એ ગરબી પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજ આગળ બોલ્યા. ત્યારે મહારાજ બહુ રાજી થયા અને કહ્યું, ‘માગો.’ ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, ‘મહારાજ! તમારી મૂર્તિ અખંડ રહે તે માગું છું.’ ત્યારે મહારાજ કહે, ‘એનાં સાધનો તો જુદાં છે. ગુણાતીતસ્વરૂપ થાવ તો મારી મૂર્તિ અખંડ રહે, અક્ષરસ્વરૂપ થાવ તો રહું.’ અક્ષરરૂપ થયા વિના પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર જ નથી.”

[યોગીવાણી: ૨/૫૧]

Nirupan

Yogiji Mahārāj said, “Mahārāj informed Premānand Swāmi that the means to constantly behold the divine form of God are different. What are those means? To recognise the Aksharbrahma guru and please him.”

[Yogi Vāni: 24/276]

યોગીજી મહારાજ કહે, “પ્રેમાનંદ સ્વામીને મહારાજે કહ્યું કે મૂર્તિ અખંડ રહે તેનાં સાધન જુદાં. તે સાધન શું? અક્ષરબ્રહ્મ-ગુરુને ઓળખીને રાજી કરવા.”

[યોગીવાણી: ૨૪/૨૭૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase