॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-37: Eradicating One’s Innate Natures; Even a Person Possessing Gnān Behaves According to His Nature

Nirupan

Yogiji Mahārāj said, “One who experiences frustration is unable to become ātmārup. How can the Satpurush trust us? When one sacrifices himself with the resolve: no matter how harsh word I [the Satpurush] may utter to him, he would not leave. The Satpurush recognizes the jiva who has such a resolve. He may pull away one’s eating bowl. If dudhpāk is on the menu and he commands him to fast, he becomes disturbed and thinks, ‘I will fast tomorrow.’ But Satpurush says, ‘Observe the fast today!’ then only one who craves liberation is able to endure this; others would run away and ruin their liberation. One who has a desire for liberation has a desire to eradicate one’s base instincts. No matter how much contempt is shown, without limits, no matter how harsh the words may be - one who endures ranks first in such trials. One should never become pained during testing times. Perceive virtues in one who tests them, not their faults. One who behaves as such will have his overactive innate nature eradicated.”

[Yogi Vāni: 28/26]

યોગીજી મહારાજ કહે, “મૂંઝવણ થાય તેને આત્મારૂપ થઈ શકાતું નથી. સત્પુરુષને આપણો વિશ્વાસ કેમ આવે? માથું મૂક્યું હોય તો - કે ‘ગમે તેવું કઠણ વાક્ય કહીશું તો જાય એવો નથી.’ એમ મોટાપુરુષ જીવને ઓળખે છે. તે પત્તર ઊંચકાવી લે. દૂધપાકની રસોઈ હોય ને અપવાસ કરાવે તો મૂંઝવણ થાય કે ‘કાલે કરશું.’ પણ ‘આજ જ ઠપકારો!’ તે મોક્ષભાગી ખમે, બીજો નહીં. બીજો ભાગી જાય. મોક્ષ બગાડે. ખપવાળાને પ્રકૃતિ ટાળવાની ઇચ્છા હોય. ગમે તેટલા તિરસ્કાર કરે, માપ વિનાના, ગમે તેટલાં કઠણ વચન કહે. આવી કસણીમાં પાસ થઈએ તો મોક્ષમાં ફર્સ્ટ નંબર. કસણીમાં કોઈ રીતે દુખાવું નહીં. કહેનારાનો ગુણ લેવો, અવગુણ ન લેવો. એમ વર્તે તો ચંચળ પ્રકૃતિ હોય તોય ટળી જાય છે.”

[યોગીવાણી: ૨૮/૨૬]

Nirupan

Yogiji Maharaj says, “Mahārāj says in Vachanāmrut Gadhadā II-37: ‘Even a person possessing gnān behaves according to his innate nature.’ When the Satpurush utters harsh words for the benefit of the devotee, if the devotee accepts these words as beneficial and has affection and trust for the Satpurush, then one’s innate natures will be eradicated. One should not become overzealous. By becoming overzealous, one’s innate natures is not eradicated. If the Satpurush utters hurtful words and he acts as per the Satpurush’s commands, then his innate natures will be eradicated.”

[Yogi Vāni: 13/4]

યોગીજી મહારાજ કહે, “મધ્યના ૩૭મા વચનામૃતમાં કહ્યું – જ્ઞાની પણ પ્રકૃતિ અનુસાર આચરણ કરે. ઉપદેશના કરનારા કઠણ વચન કહે તેને હિતકારી માને અને કહેનારાને વિષે હેત અને વિશ્વાસ હોય તો પ્રકૃતિ ટળે. માટે વેગમાં ન આવવું. વેગમાં આવવાથી પ્રકૃતિ ટળતી નથી. સત્પુરુષ દુખવીને વચન કહે, તો ગમે તેટલો વેગ હોય તો પણ તે મૂકીને સત્પુરુષ કહે તે પ્રમાણે કરે તો જ પ્રકૃતિ ટળે.”

[યોગીવાણી: ૧૩/૪]

Nirupan

Yogiji Mahārāj said, “What is the fruit of the human body? The company of the good and destruction of one’s swabhāvs. We have attained good company, but swabhāvs still hinder. One can overcome swabhāvs by perfecting Vachanāmrut Gadhadā II-37. This solution is not even mentioned in the Gitā or the Bhāgwat. Mahārāj says that no matter how harshly [the Satpurush] speaks, one accept them as beneficial. Even if one is insulted and thrown out, one should not be hurt in any way.”

[Yogi Vāni: 9/30]

યોગીજી મહારાજ કહે, “મનુષ્ય દેહનું ફળ શું? સારાનો સંગ અને સ્વભાવ ટળે. સંગ તો થીયો, પણ સ્વભાવ નડે છે. ગઢડા મધ્યનું ૩૭મું વચનામૃત સિદ્ધ કરીએ તો સ્વભાવ ટળે. આવો ઉપાય તો ગીતા, ભાગવતમાં પણ બતાવ્યો નથી. મહારાજ કહે છે, ઉપદેશનો કરનારો ગમે તેટલાં કઠણ વચન કહે, તો પણ હિતકારી માને. તિરસ્કાર કરે, કાઢી મૂકે, તો પણ કોઈ રીતે દુખાવું નહીં.”

[યોગીવાણી: ૯/૩૦]

Nirupan

Yogiji Mahārāj said, “What is the difference between contempt and harsh words? Contempt means one is driven away; and harsh words are stinging words to eradicate one’s swabhāvs.”

[Yogi Vāni: 24/219]

યોગીજી મહારાજ કહે, “તિરસ્કાર અને કઠણ વચનમાં શું ફેર? તિરસ્કાર એટલે કાઢી મૂકે ને કઠણ વચનના ડંખ સ્વભાવ ઉપર મારે.”

[યોગીવાણી: ૨૪/૨૧૯]

Nirupan

Yogiji Mahārāj said, “Harsh words - meaning the bitterest of the bitter - so harsh they would burn one’s hair. Read Vachanāmrut Gadhadā II-37: ‘whatever words [God and the Sant] may say, one accepts them for their own benefit.’ We are not saying this; Mahārāj is saying this. One who is not hurt by harsh words ranks first. One who is hurt ranks second. We do not find faults in anyone - therefore, we are at peace. An ignorant person who finds faults is in Satsang; he does not run away. But he gradually regresses. When a senior is reading the Vachanāmrut and one thinks, ‘I understand this Vachanāmrut’ - this is possessing ego of one’s own virtues.”

‘Harsh words’ is in reference to Maharaj’s words in this Vachanāmrut: “...regardless of the harsh words [God and the Sant] may utter...

[Yogi Vāni: 15/25]

યોગીજી મહારાજ કહે, “કઠણ વચન એટલે આકરામાં આકરું. મોવાળા બાળી દે એવું. મધ્યનું ૩૭ વાંચો. ‘જે જે વચન કહે તેને હિતકારી જ માને...’ આ આપણે બોલતા નથી, મહારાજ કહે છે. કઠણ વચન કહે તેમાં પણ અંદર દુઃખ ન લાગે તે પહેલો નંબર. દુઃખ લાગે તે બીજો નંબર. આપણે કોઈનો અવગુણ નથી લેતા, તો શાંતિ. અવિવેકી, અવગુણ લે તે સત્સંગમાં જ હોય, નાહી (નાસી) નથી જતો; પણ ઘટતો જાય છે. મોટા વચનામૃત વાંચતા હોય ત્યારે એમ સમજે કે: ‘હું એ વચનામૃત સમજું છું,’ એ ગુણનું માન.”

[યોગીવાણી: ૧૫/૨૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase