॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Kariyani-8: The Sagun and Nirgun Forms of God

Nirupan

Swami had Vachanamrut Kariyani-8 (‘The Sagun-Nirgun Forms of God’) read and then said, “Nobody knows how to explain the form of God, since the talks are beyond logic and they do not fit into anybody’s system of logic. And previous āchāryas of philosophy have described the form of God, but nobody has been able to describe it in the way Maharaj has.” Then he said, “Read it again.” So, that Vachanamrut was read again and then Swami said, “Maharaj has described sagun and nirgun as two special divine powers of his own murti. And the original form that beholds both of these two forms is the manifest human form which is speaking before you i.e. Shriji Maharaj himself.” Then he said, “If ten scriptural scholars from Vadodara, ten scriptural scholars from Surat, ten scriptural scholars from Ahmedabad, ten scriptural scholars from Kashi and thus thousands of such scriptural scholars get together, would such an occasion to discuss these topics (of sagun and nirgun) arise?” Rupshankar replied, “No, Maharaj. Such an occasion would not be raised by the scriptural scholars.” Then Swami said, “That is how it is. But, in the world, the authority of the scriptural scholars counts for a lot. But, only Maharaj or a sadhu like Gopalanand Swami are able to describe the true form of God. But nobody else can. And this fact is superior than ten million meditations, since even Shukji, after emerging from meditation, described the manifest human form of God.”

[Swāmini Vāto: 3/67]

ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કારિયાણીનું આઠમું વચનામૃત વંચાવીને વાત કરી જે: “ભગવાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતાં કોઈને આવડ્યું નથી, કેમ કે એ તો અતર્ક્ય વાતું છે, તે કોઈના તર્કમાં આવે નહીં. અને પૂર્વે આચારજ (આચાર્ય) થઈ ગયા છે તેણે ભગવાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ તો કર્યું છે, પણ જેવું મહારાજને કહેતાં આવડે છે તેવું તો કોઈને કહેતાં આવડતું જ નથી.” એમ કહીને કહ્યું જે, “ફેર વાંચો.” ત્યારે ફેર વાંચ્યું. પછી સ્વામી બોલ્યા જે, “સગુણ-નિર્ગુણપણું તો મહારાજે પોતાની મૂર્તિનું કોઈક અલૌકિક ઐશ્વર્ય કહ્યું છે. અને એ બે સ્વરૂપનું ધરનારું જે મૂળ સ્વરૂપ તો પ્રત્યક્ષ બોલે છે તે જ છે.” એમ કહીને બોલ્યા જે, “દસ શાસ્ત્રી વડોદરાના ને દસ શાસ્ત્રી સુરતના ને દસ શાસ્ત્રી અમદાવાદના ને દસ શાસ્ત્રી કાશીના, એવા હજારો શાસ્ત્રી ભેગા થાય ત્યારે આ વાતનો પ્રસંગ નીસરે?” ત્યારે રૂપશંકરે કહ્યું જે, “ના, મહારાજ. આવો પ્રસંગ શાસ્ત્રીથી નીસરે નહીં.” ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે, “છે તો એમ જ, પણ લોકમાં શાસ્ત્રીનું પ્રમાણ બહુ કહેવાય. પણ ભગવાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતાં તો મહારાજને આવડે કાં ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા સાધુને આવડે, પણ બીજા કોઈને આવડે નહીં. અને આ વાત તો કરોડ ધ્યાન કરતાં અધિક છે, કેમ કે શુકજી ધ્યાનમાંથી નીસરીને ભગવાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતા હવા.”

[સ્વામીની વાતો: ૩/૬૭]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase