॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-29: The Characteristics of One Who Is Attached to God

Prasang

Bochasan. November 14, 1989. Swamishri Pramukh Swami Maharaj went for the darshan of Purushottam Swami’ shrine.

I said, “It is not necessary to come here for darshan while you are sick.”

Swamishri said, “Do not say no to darshan. (One who does darshan) will become well. No matter how sick one may be... have you read the Vachanamrut on the characteristics of one who is attached to God? Therefore, darshan should not be prohibited.”

[Jeva Me Nirakhya Re - Part 3]

તા. ૧૪-૧૧-૮૯, બોચાસણ. મંદિરે દર્શન કરીને સદ્. પુરુષોત્તમ સ્વામીની દેરીએ પધાર્યા.

મેં કહ્યું, “માંદગીમાં અહીં દર્શને આવવાની જરૂર નહીં.”

સ્વામીશ્રી કહે, “દર્શનમાં ના ન પાડવી. એમાં તો માંદા હોય તોય સાજા થઈ જાય. ગમે તેવા માંદા હોય પણ... આસક્તિનું વચનામૃત વાંચ્યું છે કે નહિ? (વ. ગ. મ. ૨૯) એટલે એમાં ના નહિ.”

- ભગવત્ચરણ સ્વામી

[જેવા મેં નિરખ્યા રે - ભાગ ૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase