॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-3: Remembering the Divine Actions and Incidents of God

Prasang

Prasang 1

In 1970, Yogiji Mahārāj was touring in Africa. In Kenya, the milk from the dairy comes in a thick paper packet. During kathā, the topic of milk was being discussed. Swāmishri (Yogiji Mahārāj) asked, “How is milk packaged in a paper container? Show me.”

Bhaskerbhāi brought a packet of milk to show Swāmishri. Seeing the packet, Swāmishri inquired with curiosity, “Was the milk filtered before packaging? How does the milk come out of the packet?”

Bhaskerbhāi cut one corner of the packet and a stream of milk came out.

In a childlike manner, Swāmishri said, “Yes! What would have happened if I had not seen this? I have come to Africa twice but never saw this.”

Then, Swāmishri said, “Read prathamnu triju (Gadhadā I-3) on remembering the divine actions and incidents of Bhagwān.” He then said, “The packet was held and it was cut… all this should be remembered.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 6/36]

પ્રસંગ ૧

ઈ. સ. ૧૯૭૦માં યોગીજી મહારાજ આફ્રિકાના પ્રવાસે હતા. ત્યાં કેન્યા ડેરીની દૂધ-યોજનાનું દૂધ કાગળના જાડા પેકેટમાં આવતું. તા. ૧૩મીએ કથા પ્રસંગમાં દૂધની વાત નીકળી. તરત સ્વામીશ્રીએ પૂછ્યું, “કાગળમાં દૂધ કેવી રીતે આવે? અમને બતાવો.”

ભાસ્કરભાઈ દૂધનું એક પેકેટ લઈ આવ્યા. તે જોઈ યોગીજી મહારાજે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, “દૂધ ગાળીને ભર્યું હશે? પેકેટમાંથી દૂધ કેવી રીતે નીકળે?” તેઓએ પુનઃ આતુરતાથી પૂછ્યું.

ભાસ્કરભાઈએ પેકેટનો ખૂણો કાપ્યો ને દૂધની ધાર થઈ.

“હા, ભઈ!” તેઓ બાળકની જેમ આશ્ચર્યથી બોલી ઊઠ્યા, “આ ન જોયું હોત તો આપણું શું થાત? આફ્રિકા બે વખત આવેલા પણ આ જોયેલું નહીં.”

પછી કહે, “કાઢો પ્રથમનું ત્રીજું. લીલાચરિત્ર સંભારી રાખવાનું વચનામૃત.” પછી વાત કરી, “પડીકાં લીધાં ને તોડ્યાં. આ બધી લીલા સંભારી રાખવી.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૬/૩૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase