॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-26: A Genuine Amorous Devotee; The Nirgun State

Prasang

On the morning of January 21, 1964, Yogiji Mahārāj was discoursing on Gadhadā I-26. In the narrative, it is mentioned that Shriji Mahārāj was seated in the afternoon time. So Yogiji Mahārāj said, “Mahārāj must have sat down after eating. Where was the time for rest? If Mahārāj rested, the whole brahmānd would turn upside down… Now he will talk about the cause (kāran).” Saying this he had the rest of the Vachanāmrut read, but no where was kāran mentioned.

Yogiji Mahārāj said, “Bring the Vachanāmrut. Kāran was not mentioned?” He started to examine the Vachanāmrut himself. Harshadbhāi gave him his glasses. Finally, Yogiji Mahārāj said, “This is a subtle talk. Kāran has not been referred to explicitly. But when one can see Bhagwān in their heart, then kāran [body] is destroyed – one should understand this way. This has been mentioned by a Motā Purush. Iti Vachanamritam.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/583]

યોગીજી મહારાજના જીવન સાથે પણ આ વચનામૃતની એક સ્મૃતિ સંકળાયેલી છે. તા. ૨૧/૧/૧૯૬૪ની સવારે યોગીજી મહારાજ આ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૨૬ સમજાવી રહેલા. આ વચનામૃતના વર્ણનમાં આવે છે કે શ્રીજીમહારાજ ‘બપોરના સમે’ બિરાજમાન હતા. તે પર યોગીજી મહારાજ બોલ્યા, “મહારાજ જમીને તરત બેઠા હશે. આરામની ક્યાં વાત? મહારાજ આરામ લે તો બ્રહ્માંડ ઊંધું પડી જાય... હવે કારણની વાત કરશે.” એમ કહી વચનામૃત આગળ વંચાવ્યું, પરંતુ તેમાં ‘કારણ’ જેવી વાત ન આવી.

તેથી કહે, “લાવો વચનામૃત. કારણનું ન આવ્યું.” પછી પોતે વચનામૃત લઈ તપાસવા માંડ્યા. હર્ષદભાઈએ ચશ્માં આપ્યા. પછી વાંચ્યું. અંતે બોલ્યા, “આ સૂક્ષ્મ વાત કરી છે. કારણ શરીરનું નામ નથી પાડ્યું. પણ હૃદયમાં ભગવાન દેખાય ત્યારે કારણનો નાશ થાય એમ સમજવું. આ મોટા પુરુષે વાત કરેલી છે. ઇતિ વચનામૃતમ્.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૫૮૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase