॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-12: The Six Levels of Faith; Savikalp and Nirvikalp Faith

Mahima

Yogiji Mahārāj said, “What is sol ānī (100% - 16 ānā makes one full rupee) Satsang? It is the perfection of Vachanāmrut Loyā 12.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/560]

યોગીજી મહારાજ કહે, “સોળ આની સત્સંગ શું? લોયા ૧૨ વચનામૃત સિદ્ધ કરે (તે).”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૨/૫૬૦]

Mahima

Yogiji Mahārāj said, “If one develops uttam nirvikalp nishchay (the highest level of conviction) as per Vachanāmrut Loyā 12, then one’s Satsang has been perfected.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/565]

યોગીજી મહારાજ કહે, “લોયા ૧૨ પ્રમાણે છેલ્લો ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય થાય ત્યારે સત્સંગ જેવો છે તેવો થયો જાણવો.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૨/૫૬૫]

Nirupan

May 27, 1959, Rājkot. At Krishnaji Adā’s shrine in Rajkot, during the annual youth convention, Yogiji Mahārāj said, “God’s abode is gunātit (transcends the gunas) and we want to make all the jivas gunātit. The principle is to admit the jivas from the state of the jiva to the state of Brahman. We have been admitted to the Gunātit College. How can a poor man become a great merchant? But if he takes birth at a merchant’s house, he can become one. How can we become gunātit? We should take birth in their house, so we become gunātit. That is reveaded Vachanāmrut Loyā 12. Mahārāj says one should offer upāsanā to Purushottam identifying oneself with Gunātit, the abode of God. We ask for the highest level of nirvikalp faith (referring to Premānand Swāmi’s prārthanā: ‘Nirvikalp uttam at nishchay tav Ghanshyām...’) but if we do not behave that way, what is the point? What is 100% satsang? One who perfects Vachanāmrut Loyā 12. Then he understands everyone’s glory.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 2/559]

તા. ૨૮/૫/૧૯૫૯, રાજકોટમાં અદાની દેરીએ વાર્ષિક યુવાસંમેલનમાં યોગીજી મહારાજ કહે, “ભગવાનનું ધામ ગુણાતીત છે, જીવને ગુણાતીત કરવા છે. જીવદશામાંથી બ્રહ્મદશામાં દાખલ કરવા એ સિદ્ધાંત. ગુણાતીત કૉલેજમાં દાખલ થઈ ગયા. ગરીબને શેઠ થવું હોય તો કેમ પ્રયત્ન કરવો? પણ શેઠને ઘરે જન્મ લે તો શેઠ થઈ જાય. તેમ આપણે ગુણાતીત કેમ થવું? તે ગુણાતીત આપણા શેઠ છે. તેને ઘરે જન્મ લઈ લેવો, તો ગુણાતીત થઈ જાય. એનો ખુલાસો લોયા-૧૨ના વચનામૃતમાં છે. ગુણાતીતરૂપ, ધામરૂપ પોતે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરે એમ મહારાજ કહે છે. નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય માગીએ છીએ, પણ વર્તીએ નહીં તો શું કામનું? સોળ આની સત્સંગ શું? લોયા ૧૨ વચનામૃત સિદ્ધ કરે. પછી બધાયનો મહિમા સમજાય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૨/૫૫૯]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase