॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-12: The Six Levels of Faith; Savikalp and Nirvikalp Faith

Prasang

Prasang 1

Once, Gunātitānand Swāmi stayed for two days in Kālasari village. One day, in the afternoon, Mādhavcharandās read Vachanāmrut Loyā 12. Gunātitānand Swāmi said, “There is no option but to understand the principle in this Vachanāmrut.”

Mādhavcharandās asked, “Swāmi, when will you explain this to us?”

Gunātitānand Swāmi laughed and said, “You and Manji Thakkar are both intelligent. Yet, Prāgji Bhakta and Jāgā Bhakta understand what is said in this Vachanāmrut. However, everyone says they are mad. And you cannot become like that.”

Mādhavcharandās asked again, “When will you explain this to us just as they understand?”

Gunātitānand Swāmi spoke, “You will understand and experience bliss if you stay with me and understand my inner wishes (anuvrutti).”

[Brahmaswarup Shāstriji Mahārāj: 2/268]

પ્રસંગ ૧

એક વાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કાળસરી ગામમા પધાર્યા હતા. અહીં બે દિવસ રોકાયા. તે દરમ્યાન એક દિવસ બપોરે જમીને માધવચરણદાસ સ્વામીએ વચનામૃત લોયા ૧૨મું વચનામૃત વાંચ્યું. તે સાંભળી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલેલા, “આ વચનામૃતમાં કહ્યું છે તેમ સમજે જ છૂટકો છે.”

ત્યારે માધવચરણદાસે પૂછ્યું, “સ્વામી! અમને એ ક્યારે સમજાવશો?”

ત્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હસીને બોલ્યા, “તમે અને મનજી ઠક્કર બેઉ બહુ બુદ્ધિશાળી છો. પણ આ વચનામૃતમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે તો આ પ્રાગજી ભક્ત તથા જાગા ભક્ત સમજે છે. તે તેમને સૌ ગાંડાં કહે છે, પણ તેવું તમારાથી થવાય નહીં.”

ત્યારે માધવચરણદાસે ફરી પૂછ્યું, “તેઓ સમજે છે એવું અમને ક્યારે સમજાવશો?”

તે વખતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલેલા, “ભેગા ફરો અને અનુવૃત્તિ સાચવો તો તેમ સમજાશે અને આનંદ આવશે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ: ૨/૨૬૮]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase