॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-38: The Sānkhya Scriptures and Others; Remaining Forever Happy

Nirupan

July 29, 1979. During the three-day pārāyan held in Pandoli, Pramukh Swami Maharaj showered his blessing based on Vachanamrut Gadhada III-28:

“If one crack forms in a dam and is neglected, then the whole dam breaks. Similarly, if there is a lapse in observing [minor] dharma-niyams, then one will fall from Satsang due to a transgression of the great religious vows (vartamāns). Only Sahajanand Swami is God. Gunatitanand Swami and others are his servants. When someone serves lāddus to those sitting in a line, he is called by the item he is serving (i.e. everyone calls him ‘lāddu’). However, he is not a lāddu. Similarly, the Sant who beholds God is a servant of God.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4/83]

પંડોળી ગામમાં યોજાયેલા ત્રિદિવસીય પારાયણના પ્રથમ દિવસે તા. ૨૯/૭ની સવારે પ્રમુખસ્વામી મહારાજે વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૩૮ના આધારે કથારસ વહાવ્યો કે:

“બંધમાં એક તિરાડ પડે તેની ઉપેક્ષા કરીએ તો આખો બંધ તોડી નાંખે. તેમ ધર્મ-નિયમમાં સહેજ ફેર પડે તો આગળ મોટાં વર્તમાનમાંથી ને સત્સંગમાંથીયે પાડી નાંખે. ભગવાન તો એક સહજાનંદ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ને બીજા બધા તેમના દાસ છે. જેમ પંગતમાં લાડુ પીરસતો હોય તેને ‘લાડુ’ કહે છે, પણ તે લાડુ નથી. તેમ ભગવાનને ધારણ કરેલા સંત ભગવાનના દાસ છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪/૮૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase